111 Tidigare projekt

 • Malmö stad har sedan 1990-talet ett stadsmiljöprogram som syftar till att ge Malmö en tydlig och förstärkt identitet. Som en viktig del i detta program finns Malmö stads blomsterprogram. Utöver stationära planteringar innefattas även så kallade "Malmöurnor" i programmet.

 • För att uppmärksamma formgivaren och konstnären Signe Persson-Melins 90-årsdag skapades en mycket stor upplaga av hennes populära kruka Gråsippa. Krukan står nu på Davidshalls torg, där Signe Persson-Melin en gång i tiden bodde.

 • Våren 2016 fick Holmaborna sin första mötesplats i form av ett triangulärt torg. Detta torg har nu också fått ett konstverk som anpassas till torgets känsla av ”vardagsrum”.

 • Segevångsskolan har fått ett nytt konstverk - Mina vingar - som ersätter det tidigare stulna konstverket som stod på skolgården. Utifrån elevernas förslag och koncept till en ny skulptur skapade konstnärerna Lena Ignestam och Carina Zunino Mina vingar.

 • Sedan 1912 har KFUK-KFUM haft sitt föreningshus på Betaniaplan 4. Fastigheten ritades av arkitekten Alfred Arwidius, en av sin tids mest anlitade arkitekter i Malmö. I anslutning till fastighetens framsida har en ny entré och terrass byggts upp.

 • Konstnären Charlotte Gyllenhammars Mother finns sedan 2014 i rondellen i korsningen Hyllie boulevard–Hyllie vattenparksgata. Det har blivit en populär och omtalad konstnärlig gestaltning. November 2017 fick den sällskap av en mindre fontän/skulptur framför Hylliebadet, &child. Även den av Charlotte Gyllenhammar.

 • På fondväggen i Landstingssalen på Malmö Rådhus finns en praktfull målning. Konstnär är Gustaf Cederström (1845-1933).

 • Konstnären Eva Hild vann tävlingen för den konstnärliga gestaltning i det stadsrum som ligger söder om Malmö Live och ut mot kanalens vatten. Skulpturen "Rubato – free flow" anspelar på en musikalisk komposition, där man kan läsa in rörelse, rytm och klang (lager på lager). Hålrummens bubbel spelar mot väggarnas rytmiska struktur. En improvisation och frihet inom ramar.

 • En ny gångbro finns över kanalen från hörnet av Norra Vallgatan/Elfsborgsbron, diagonalt mot hotelldelen på Malmö Live. Denna gångbro är en förbindelse mellan det gamla Malmö till det nya Malmö i den västra delen av staden.

 • Stormvindar och skadedjur har gått hårt åt träden på Gamla Begravningsplatsen. Föreningen har därför beslutat att bidra till återplanteringen av nya, tåligare träd.

 • Malmö Operas biljettkassor har fått ett helt nytt utseende och placering. Tidigare låg de i entréplanet, strax innanför entrédörrarna, mellan foajén och restaurangen. Det var en besvärande miljö för såväl personal som besökare/kunder. Arkitekten Jan Bergfelt och konstnärsparet Ulla och Gustav Kraitz har utformat de nya biljettkassorna och den konstnärliga utsmyckningen vid kassorna.

 • Miko-sällskapet i Malmö har under flera år planerat och arbetat för att åstadkomma en staty till minnet av Clownen Miko. Clownen Miko – Göte Forsberg – var en älskad glädjespridare under sitt långa liv. Mikos skara av beundrare var stor och när Göte Forsberg gick bort för 8 år sedan, 90 år gammal, bildades ett sällskap till hans rollfigurs minne.

 • Paret Olga och Carl Milles flyttade till Michigan, USA, 1931, där Milles hade erbjudits en professur vid Cranbrook Academy of Art. Hans internationella genombrott hade skett tidigare, men under vistelsen i USA kom han även att bli uppmärksammad för en bredare amerikansk publik, framför allt genom de stora verken som utfördes under 1940–50-talen.

 • Sillabåten MÖ 651 är en av tre bevarade fiskebåtar från öresundskustens guldålder. Två av dessa ägs numera av Malmö Museer och används i museets pedagogiska verksamhet för skolelever, ungdomar och vuxengrupper. Här visas kustnära fiske, hållbart fiske men också beredning av fisk som rensning av sill, rökning och tillagning. Nu kan en hel skolklass visas på en gång vilket ger stora pedagogiska fördelar.

 • Hösten 2012 gjorde Malmö Opera en kritikerrosad uppsättning av Giuseppe Verdis opera Luisa Miller. Föreningen bidrog till DVD-inspelning av operan.

 • Inköp av konsertflygel till foajén. Flygeln inköptes från Köpenhamn och är av modellen Steinway D-274 från 2010. På operan kommer den att användas för kammarmusik, sångackompanjemang och solistiskt pianospel.

 • Drömmars hus arbetar sedan 20 år med barn och ungdomskultur på Rosengård i Malmö. Verksamheten har sin bas i en herrgårdsbyggnad från 1800-talet belägen mitt på Rosengård.

 • Allt sedan invigningen av den permanenta utställningen "Från 1500 till nu" har David Klöcker Ehrenstrahls monumentala målning av Karl XI:s familj haft en central plats i utställningen och har med sin framställning av den kungliga familjen fångat publikens intresse och nyfikenhet.

 • 2006 gjordes en utredning som fastställde att det troligen funnits ett lusthus från tidigt 1800-tal på den lilla kullen vid den östra dammen i den engelska parken. Läge och storlek på lusthuset kunde fastställas och därutöver byggdes ett lusthus med inspiration från andra samtida lusthus.

 • Den engelska parken påbörjades troligen av Samuel Björkman under tidigt 1800-tal. Parkstrukturen har troligen inte förändrats sedan dess, dock har den växt igen under 1900-talet. I början av 2000-talet påbörjades en upprustningen av parken. Parkarbetet handlade främst om röjning, gallring, rensning av dammar och att anlägga gångstråk.

 • Målningarna visade sig vara i mycket dåligt skick på grund av vattenskador som lett till sättningar, men det beslutades att målningen skulle tas fram. Istället för att rekonstruera takmålningen valde man att bevara den i sitt befintliga skick. Endast sparsam retuschering gjordes för att skapa en tydligare målning, bland annat prickades konturlinjer i.

 • De stora glasfönstren i Övre foajén släpper in mycket solljus, och det fanns behov av att kunna avskärma ljuset vid aktiviteter i foajén.

 • Föreningen bidrog till återställandet av den ursprungliga trädgården på Kvarndala gård. Ledare för arbetet var trädgårdsarkeologen och trädgårdsarkivarien Anna Andréasson på Archaeo-Garden. Arbetet följde vårdplanen som utarbetades 2008.

 • Östra och södra längorna var i mycket dåligt skick och hotade att falla samman. Längorna innehöll gårdens gamla svin- och kostall och var i så dåligt skick att de måste rivas för att sedan kunna återuppföras.

 • I samband med att två gårdsflyglar revs och skulle återbyggas gjordes en arkeologisk undersökning under sommaren 2009. Markarbetena skulle beröra de gamla gårdarna Kvarndala gård och platsen för en gård som låg söder om Kvarndala innan enskiftet 1804.

 • Slottsmöllan i Malmö är en välkänd och omtyckt Malmöprofil som i samband med att man på 1930-talet byggde höghusen på Ribersborg förlorade sin förmåga att drivas med vindkraft.

 • Lördagen den 19 september 2008 avtäcktes Fred Åbergs skulptur "Lyftet" utanför ABF Malmös fastighet vid Spånehusvägen.

 • Statarmuseet brukar utan att förbruka.
  Renoveringen med start 1992 av Torup 1:13 - Statarmuseet i Skåne – var omfattande och genomfördes i enlighet med antikvarisk hänsyn. Det var – och är viktigt för museets nutida och framtida verksamhet att "komma rätt" även vad avser den fysiska yttre och inre gestaltningen.

 • Föreningen har bidragit med medel för att upprätta en vård- och skötselplan för Kvarndala gårds trädgård. Arbetet genomfördes under växtsäsongen 2008 av Anna Andreasson, trädgårdsantikvarie på Malmö Kulturmiljö.

 • 1700-talets engelska parker hade ofta influenser från antiken, Italien och Kina, dock finns det inget belägg för att det ursprungligen varit sådana inslag i parken på Katrinetorp.

 • Intimans foajé har under sommaren 2008 målningsrenoverats. Teaterns avsikt är att så långt möjligt återskapa de delar av ursprunglig inredning som under årens lopp bytts ut och försvunnit.

 • Gobelängen, ”En midsommarnattsdröm", är ritad av Pär Siegård och har sitt motiv från Shakespeares pjäs med samma namn. Den knöts av Barbro Nilsson (1988-1983), konstnärlig ledare vid Märta Måås-Fjetterströms verkstad i Båstad 1942-1970 tillsammans med flera medväverskor.

 • Malmöflickorna har verkat i över 50 år och gett Malmö enastående uppmärksamhet då de uppträtt i hela världen och väckt stor beundran för sina fulländade framträdanden.

 • Centralmotiv på gravsten över Conrad Grevesmohlen. Gravstenen påträffades 2006 som tröskelsten till västportalen i S:t Petri kyrka. Efter arkeologisk dokumentation konserverades stenen av den kyrkliga samfällighetens stenkonservator och monterades i en bäddning.

 • Den del av den södra fasaden som är belägen direkt väster om portgången fick demonteras och återuppmuras. I samband med det åtgärdades också taket. Taket belades med svart papp och murstocken samt skorstenen murades om.

 • Heliga Trefaldighetskyrkan i Eriksfälts församling i Malmö ligger i korsningen mellan Stadiongatan/Eriksfältsgatan och Trelleborgsvägen. Denna vägkorsning är en av stadens mest trafikerade.

 • Lördagen den 22 september 2007 avtäcktes Carl-Bertil Widells skulptur "Kanotisten" vid Malmö Kanotklubbs anläggning vid Malmöhusvägen.

 • I samband med att originalväggmålningarna togs fram i matrummet 1999, fann man att det nordvästra hörnet ursprungligen inte varit bemålat eller tapetserat. Det antogs därför att det funnits en kakelugn på platsen.

 • Den hästskoformade portalen mot Kalendegatan var ursprungligen rikt smyckad. I samband med Elim-kyrkans övertagande av fastigheten 1950 rensades fasaderna från utsmyckningar som kunde associera med de tidigare verksamheterna som cirkus och teater.

 • Statyn ”Ung flicka” av konstnären Carl Eldh (1873–1954) skadades i samband med den omfattande renoveringen av Malmö Stadsteater åren 2005–2006. Ena armen knäcktes. Vid renoveringen av denna skada upptäcktes flera djupsprickor i gipsen för övrigt.

 • Årens slitage har gått hårt åt möbler och textilier i foajén. De ursprungliga bevarade klädda möblerna som varit placerade i Stora foajén har därför renoverats. Möblerna ritades av möbelformgivaren Sigrun Bülow-Hübe (1913–1994).

 • S:t Johannes kyrka i centrala Malmö är uppförd 1907 i en arkitektur som kan beskrivas som en blandning av jugend och nationalromantik. Kyrkan har stor och god akustik och är smyckad med jugendornamentik. Samma år färdigställdes en orgel av Åkerman & Lund AB.

 • Trappan på boningshuset, som inte var i original, var svår att gå i och saknade räcken. Den nya trappan är ritad av arkitekt Jan Bergfelt och har dubbla vinklade trapplopp samt räcken. Beläggningen är av krysshamrad granit från Bjärlöv och räckena är svartmålade.

 • Under några år har förskolans gård successivt utvecklats.Man har anlagt en kryddträdgård, införskaffat trästockar till en totem/sagoring och av föräldraföreningen fått ett växthus.

 • På Teknikens och Sjöfartens Hus kan man nu se och höra Automatorkestern spela. Det är en jättelik mekanisk leksak som möter besökaren.

 • I Skovgaardssalen, väl lämpad för musik, finns en av Malmös verkliga klenoder. Orgeln byggdes ursprungligen på slutet av 1400-talet, restaurerades och förbättrades under sent 1500-tal. Hela denna tid var orgeln installerad i S:t Petri Kyrka i Malmö tills den 1799 flyttades till Genarps Kyrka.

 • Föreningen bekostade tillsammans med Kyrkogårdsförvaltningen och med rådgivning från Malmö stads belysningsexpert en diskret och respektfull mild belysning som gör huvudaxeln genom Begravningsplatsen vacker och säkrare.

 • I samband med att piazzan utanför teatern fick ny beläggning gick Föreningen in och bekostade en modern belysning av Nils Sjögrens ”Tragos”.

 • Carl Fredrik Hill anses vara en av Sveriges främsta 1800-talskonstnärer. De värdefulla målningarna har varit i stort behov av restaurering och Föreningen har därför avsatt medel till detta ändamål.

 • Spårvägens Musikkårs Melodikryss i Beijers Park är en mycket populär sommarunderhållning. På Spårvägens Musikkårs hemsida finns närmare upplysningar om datum och tider.

 • I samband med Baltiska utställningen 1914 uppfördes den så kallade Margaretapaviljongen och två breda blomsterrabatter vilka flankerade gången som leder fram till paviljongen.

 • I samband med återställandet av den ursprungliga bastionsfronten vid den nya Hovrättsbron återuppfördes en sektion av den ursprungliga fästningsvallen.

 • Husartroppen har ett omfattande program inom vår stad och även utomlands där Husarerna har rönt stor uppskattning och mycket förtjänstfullt representerat Malmö.

 • Acetylenpaviljongen har under de senaste nittio åren stått vid Ystad Idrottsplats och där fungerat som bland annat omklädningsrum och funktionärsbyggnad. Efter en gedigen kommunal insats över förvaltningsgränser och delfinansiering från Malmö Förskönings- och Planteringsförening har byggnaden hittat hem.

 • Sommaren 2004 byttes eternittaket på ladugården ut. Taket som till största delen bestod av korrugerad eternit av typ P8 (åtta profiler per platta) var i dåligt skick och hade troligtvis suttit på plats sedan 1940-talet. Taket bestod även av takplåt (TRP20), sinuskorrugerad takplåt samt takplast i olika färger.

 • I den engelska trädgården har det troligtvis tidigare funnits mindre broar eller spångar som ledde över vattnet till den ö som finns i mitten av parken. Var exakt dessa broar eller spångar har funnits vet man inte.

 • Signe Persson-Melin är en av Sveriges mest uppskattade formgivare. Efter att alltmer arbeta med konstföremål i keramik hade hon sommaren 2004 en stor separatutställning på Höganäs Konstmuseum, vilken var en publiksuccé.

 • Genom installationen vid Södertull har Malmöborna fått en sevärd attraktion med alla de ingredienser som är signifikativt för konstnärsparet Kraitz. De arbetar gemensamt samtidigt som deras personliga uttryck utmärks, vilket avspeglas tydligt i Katarakt.

 • Vindarna i den norra och västra längan inreddes. Föreningen bidrog till materialet till golvbjälklaget och arbetet utfördes av medlemmar i föreningen.

 • Föreningen har bidragit till inköp av en stor konstertflygel till MSO av märket Steinway.

 • Konstnären har valt att arbeta med stenarna i strandskoningen mot Öresund. Han valde ut enstaka stenar, dessa registrerades noggrant med hänsyn till plats och exakt läge. De lyftes upp och skickades till Kina där de polerades utan förvanskning av dess individuella form. Vid återkomsten placerades de på exakt samma ställe, nu som blänkande solitärer, som diamanter!

 • Fontänerna på Gustav Adolfs Torg tillkom när torget omdanades i slutet av 1990-talet. Fontänerna har med sina vattenkastare i två nivåer, omväxlande mjuka och skarpa konturer samt mängdverkan, blivit en mycket påtaglig och strukturerad del av stadsrummet.

 • År 1692 inventerades och besiktigades alla privata byggnader i Malmö. Under en följd av år hade malmöborna betalt en del av den statliga skatten i form av inkvartering av soldater. Inkvarteringarna var kostsamma och gav en hel del oangelägenheter för stadsborna.

 • Målningen hänger idag på Malmö Rådhus. Den var ytsmutsig samt hade en gulnad fernissa. Målningen hade dragningar i hörnen och var ospänd. Hela färgskiktet var kraftigt krackelerat och hade partiellt svag vidhäftning mot underliggande skikt.

 • Under drygt två månader under våren 2012 genomfördes en mycket omfattande restaurering av David Klöcker Ehrenstrahls målning Karl XI med familj som ägs och visas permanent på Malmö Konstmuseum. Målningen hade tagit stor skada av långvarig exponering av UV ljus och var i stort behov av restaurering och konservering.

 • S:t Petri kyrkoråd har ansökt om bidrag för den stora orgeln i kyrkan. Orgeln är i behov av rengöring, kontroll, justering, intonationsutjämning, stämning och utbyte av utslitna membran/bälgar, liksom tätning av luftläckage.

 • Form/Design Center, som drivs av en ideell förening, har ansökt om bidrag inför den stora ombyggnaden av Hedmanska gården, vilken startar januari 2014. Byggnaden är från ca 1850, och är ett byggnadsminne.

 • Den nya Konstguiden, Offentlig konst i staden, är nu klar och finns att köpa i bokhandel och på museerna i staden.

 • Föreningen har köpt in skulpturen ”Gycklaren” från 1958. Gycklaren är skapad och ciselerad av skulptör Sten Ericson (1909-2001) och är i grönpatinerad brons. Verket är gjutet i ett exemplar av Herman Bergman i Stockholm.

 • Sjukhuskyrkan vid SUS i Malmö ansökte under 2013 om bidrag till inköp av två textiler för att utsmycka de två Stilla rum som finns på SUS. Styrelsen besökte rummen och träffade representanter för Sjukhuskyrkan samt övriga trossamfund som utnyttjar rummen.

 • På Posthusplatsen står Utblick/Insikt, en skulptur och en fontän i svart diabas av Göteborgskonstnären Pål Svensson. Genom det stora, något elliptiska hålet i Utblick kan man se Skeppsbrons fyr och ana det hav som finns utanför. Insikt är en fontän där vatten rinner över den blankpolerade diabasen, där staden speglar sig.

 • En av stadens paradplanteringar - Gunnar Faxes rabatt på Gustav Adolfs torg - har sedan flertalet år tillbaka varit till glädje för malmöbor och turister.

 • Mitt i trädgården syntes tidigare en svag sänka som man antog var den ursprungliga dammen. Utgrävningarna visade att dammen hade haft en oval form med måtten 13,5 x 9 m Man hittade inga spår efter någon fontän men det är inte omöjligt att en sådan funnits då det var populärt med vattenkonst i större trädgårdar under 1800-talet.

 • De tak- och väggmålningar som finns på Katrinetorp tillskrivs dekorationsmålaren Christian Laurentius Gernandt. Gernandt föddes 1765 och efter att ha varit bosatt i både Tyskland och Danmark återvände han till Sverige efter 1807. Han bosatte sig i Malmö och levde där fram till sin död 1825. Typiskt för Gernandt var illusionsmåleriet som kunde ge sken av att rummet ökade i rymd.

 • Renovering, komplettering, rengöring och dragning av ny el till glasarmaturerna i Stora foajén. Kompletteringsarbetet gällande Övre foajéns armaturer innebar att 128 styck av armaturernas nedre glasblad nytillverkades.

 • Stora scenen var ursprungligen försedd med en röd ridå med mönster inspirerat av det av arkitekt David Helldén (1905–1990) designade tyget, ”Teatertyget”, som finns på salongens klädda stolar. Ridåns mönster skapades av konstnären Viktor ”Vicke” Lindstrand (1904–1983) och utfördes av Elsa Gullberg (1886-1984) vid firman Elsa Gullberg Textilier och Inredning.

 • Inköp av en textmaskin samt ombyggnad av högtalarramp samt nya högtalare i Stora salongen i samband med installation.

 • De två granitpelarna köptes in och donerades av Malmö Förskönings- och Planteringsförening 1996, de placerades permanent utanför Stadsbiblioteket 1997.

 • Skapades och invigdes 1996 till minne av 100 års-jubileet av den första filmvisningen i Sverige. Denna ägde rum i en biograf belägen på just denna plats. Filmvisningen visades under Pilstorpsutställningen 1896.

 • Föreningen har bekostat inköp av en uppsättning handsmidda orientaliska Burmagongar, tillverkade i Thailand. De används i många konserter.

 • Vid John Lennons död reagerade konstnären Carl Fredrik Reuterswärd kraftfullt mot det tilltagande våldet i världen och tecknade i vredesmod en revolver med knuten pipa.

 • För att hedra Raoul Wallenbergs minne, gjorde Malmö Stad och Föreningen en gemensam satsning på denna rofyllda skulptur. Den är huggen i staden Pienza i Italien i rosa marmor och reser sig som en ljusets låga ur ett mörkt kar av stilla vatten.

 • Oljemålning av Knut Grane som finns i Konserhuset, MSO.

 • I samband med nybyggnad av scenbelysningsramp i Stora salongen 1978 demonterades och magasinerades en ljuskrona av glaskonstnären Edvin Öhrström (1906–1994). Ljuskronan som var specialbeställd från Orrefors glasbruk sattes upp i Stora salongen på Malmö Stadsteater i samband med invigningen 1944.

 • Vågen av Östersjön är en folkkär symbol för sjöfarten i Öresund. Konstverket för tankarna till en galjonsfigur som tappert kämpar mot vinden medan havsskummet yr omkring henne.

 • Skulpturen vill påminna om fiskargummorna från Limhamn, som drog omkring med sina ”rullebörar” och sålde sill i gamla tiders Malmö.

 • När Malmö Stadsteater invigdes 1944 försågs foajén med diverse verk av betydande konstnärer. I nedre entréhallen tronade den imponerande Thalia, Bror Marklunds hyllning till scenkonsten. På grund av kristiden under andra världskrigets sista år fanns det inte pengar att gjuta denna gipsskulptur i brons.

 • Vid två tillfällen, 1977 och 1985, har Föreningen bidragit med pengar för att bekosta inköp av teaterteckningar av konstnären och tidningstecknaren Ludvig Johnson (1901–1996).

 • Lilla Torg tillkom 1591 när Stortorget blivit för litet för den utökade handeln. Torget har tidigare delvis varit bebyggt, bland annat stod där en saluhall som revs inför ombyggnaden på 1970-talet. En tävling utlystes 1971 i samband med ordningsställandet av det genuina Lilla Torg. Thure Thörn vann med sin strängt hållna torgbrunn Samling vid pumpen, bland annat för att ha tagit störst hänsyn till de antikvariska förhållandena samt torgets tidigare funktion.

 • Arne Jones Accumulage sattes upp vid Östra Sjukhuset/Östra Framvägen 1 1968. Skulpturen är en väldigt god representant för Arne Jones 60-tals verk inom den konkreta konsten. Rytm och rörelse skapas av enkla medel, genom att element av samma tjocklek och bredd, men med varierande längder, bär upp varandra. Med ändring av de respektive elementens positioner skapar Jones en spänning samtidigt som han bibehåller balansen i verket.

 • Grunden för detta konstverk är karet med vattenkastare som Malmö Förskönings- och Planteringsförening donerade 1957, i avvaktan på att intilliggande S:t Andreaskyrkan skulle färdigställas. Uppdraget att skapa en skulptur i dialog med den nyuppförda kyrkan gick till Thure Thörn (1918-2005) .

 • Verket köptes in 1959 på en minnesutställning på museet. Carl Friesendahl föddes i Norrland (1886 –1948). Han var verksam både som målare och skulptör, framförallt var det djurmotiv som gällde inom måleriet. Denna kraftfulla skulptur, sin storlek till trots, ställdes först upp en bit från huvudentrén vid Malmö Stadsbibliotek.

 • Visst anar man influenserna av Carl Milles i Axel Wallenbergs verk. Wallenberg var lärjunge och assistent till Milles, sedermera intendent för Millesgården 1955–1983. Med sin religiösa framtoning svävar denna bevingade skulptur med tydliga rötter i klassisk skulptur.

 • Anders ”Artist” Olsson föddes 1880 i Rinkaby och avslutade sina dagar i Malmö 1955. Verkade även som målare, men det var hudsakligen som skulptör han gjorde sig ett namn. Han tillbringade åren 1903-09 i Belgien där han bland annat skapade Anna-Lisa (La Gamine) som köptes in av Föreningen 1911.

 • Snäckan invigdes och placerades 1957, i den så kallade Badhusparken vid Skeppsbrons norra del. Snäckan är huggen i vit Carraramarmor.

 • År 1956 inköptes 21 stycken glaserade krukor för blomsterdekorationer till en kostnad av 1371 kronor och 30 öre. Krukorna tillverkades av Andersson och Johansson AB Keramisk Verkstad i Höganäs.

 • Statyn är huggen ur ett marmorblock med måtten 80 gånger 58 gånger 65 centimeter (h/b/d) och föreställer två kvinnofigurer.

 • Detta är ett av Carl Milles sista verk. Repliken, benämnd Spirit of transportation i Milles verkförteckning, invigdes invid Malmö Roddklubbs klubblokal, vid Kanalens slut vid Slussen, år 1972.

 • Inköptes av Föreningen 1950. Professor Carl Milles fick själv välja ut den plats i Malmö där konstverket skulle bäst komma till sin rätt. Valet föll på Linnéplatsen i Slottsparken vid dammen där skulpturen skulle kunna beses i vida perspektiv.

 • Gustav Malmström (född 1887) verkade både som skulptör och som konsthantverkare, därav detta solur som kan ses som ett något udda skulpturalt inslag, från 1950.

 • Skörd är ursprungligen skapad för Prins Eugens Waldemarsudde, 1942, där den står än idag. Skörd som står i Magistratsparken sedan 1948, är således en replik.

 • Domkyrkoarkitekt Eiler Graebes enkla och värdiga krigsminnesmärke domineras helt av ett autentiskt ankare som vilar på ett rektangulärt postament, försett med inskription och små reliefer av Ivar Ålenius-Björk.

 • Denna klassiskt vackra skulptur av vattennymfen Galatea anses utgöra ett av de mest utsökta exemplen på figurens harmoniska vilande i kontrapost enligt antika ideal.

 • Till Föreningens 50-års jubileum ville man skänka en storslagen gåva till Malmö Stad. En pristävling utlystes. Vinnande förslag blev den danske konstnären Gerhard Hennings vackra klassiska skulptur av en kvinna med händerna uppsträckta i håret. En faun spelar för henne genom en snäcka. Skulpturens vertikala linje följs igenom av den höga vattenstrålen.

 • Sven Andersson har gjort ett stort antal porträttbyster och medaljonger i Malmö. Han utförde många byster av betydelsefulla personer i staden, oftast med stor porträttlikhet.

 • Denna lilla skulptur har blivit en av Malmöbornas mest älskade offentliga utsmyckningar. Den donerades 1915 och stod då i den så kallade Rundningen på Gustav Adolfs Torg. Den hette då ”Duschen” och den höga vattenstrålen strilade ner över barnen med full kraft.

 • Den store Malmöborgaren Frans Suell som år 1775 grundlade Malmö hamn och därmed skapade Malmös möjlighet till ett blomstrande näringsliv var född i Malmö 1744.

 • Ursprungligen kallad La Gamine, men försvenskades till Anna-Lisa. Skapades 1906 och placerades 1911. Skulpturen uppvisar klara jugenddrag, exempelvis utformningen av flickans hår som slingrar sig likt en växtranka, samt själva tunnbandet som bildar en ram runt hennes gestalt. Vidare symboliserar de fyra sköldpaddorna evighet och tröghet vilket kontrasterar mot ungdomen och spontaniteten, som flickan representerar.

 • Gården, i folkmun även kallad ”Möllaregården”, ligger i Västra Klagstorps kyrkby. Den är kringbyggd och har mycket gamla anor. Det är den äldsta gården i Västra Klagstorp och var en av de gårdar som fick ligga kvar i bykärnan vid enskiftet år 1804. De äldsta uppgifterna om ägare är från början av 1700-talet. Den är således ett kulturminne som är väl värt att bevara för framtiden.

 • Landeriet Katrinetorp avstyckades och bildades 1799 av handelsmannen Samuel Björkman. Han uppkallade gården efter sin hustru Anna Chatarina Bager. Den nuvarande karaktärsbyggnaden uppfördes av Anna Chatarinas bror, Erland Bager år 1813. Byggmästare var den i Malmö välkände Andreas Lundberg.

 • Den 23 september 1944, invigdes Malmö Stadsteater och Konserthus under stor pompa och ståt. Den sades då vara norra Europas modernaste teaterbyggnad uppförd i en modernistisk arkitektur och med avancerad scenteknik. Ambitionen hade varit att skapa en fondbyggnad i slutet av Fersens väg som skulle locka till sig folk ur olika samhällsskikt och konkurrera med biografernas utbud.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier