Om föreningen

Malmö Förskönings- och Planteringsförenings historia

Den 10 oktober 1881 bildades Malmö Planteringsförening i Kungsparkspaviljongen. Vid den här tiden fanns det inga parker eller grönområden för vila och rekreation som var tillgängliga för alla Malmöbor. Den saken ville några driftiga och initiativkraftiga personer ändra på. Föreningens uppgift var att ”verka för försköningar, förbättringar och planteringar i Malmö”.

Föreningens första åtgärd var att börja friköpa mark och anlägga skogsplanteringar och grönområden, det som idag utgör Slottsparken. Trädgårdsintresserade styrelsemedlemmar såg till att frön och plantor från exotiska länder fördes hem på båtar som gick på interkontinentala vatten. Detta är grunden för den osedvanliga artrikedom som Slottsparken och Kungsparken fram till denna dag kan visa upp.

Föreningen tog också initiativ till att starta koloniträdgårdar i Malmö efter dansk förebild. 1,96 hektar arrenderade föreningen som i sin tur hyrde ut till Malmöbor som ville ägna sig åt trädgårdsskötsel på sin fritid. Ett mycket populärt nöje, lika uppskattat då som idag. Så småningom överläts skötsel och arrendet till kolonisterna som bildade egna föreningar.

År 1907 byter föreningen namn till Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Inköp av konstföremål för att försköna staden och bevara kulturmiljöer blev en allt viktigare uppgift för Föreningen.

Friluftsliv och natur har allt sedan starten varit i fokus för Föreningen. 1926 färdigställdes 200 m strand och Ribersborgsstranden såg dagens ljus. Sanden kom från Öresund och fraktades med tåg på dåvarande Limhamnsbanan. Fyra år senare lät Malmö stad utvidga stranden till den storlek den har idag.

Carl Milles skulptur Pegasus inköptes av Föreningen och restes på Linnéplatsen i Slottsparken 1950. Det var föreningens dittills största satsning.

Föreningens intresse börjar under 1960-talet inriktas på kulturminnesvård. Flera gamla hus restaureras med stöd från Föreningen, bland annat Ekströmska huset i hörnet Larochegatan/Lilla torg och Aspegrénska huset, det så kallade Dockhuset, på Lilla Torg. Lilla Torg fick sedan också en utsmyckning 1973 i form av en brunn, ”Samling vid pumpen”, av Thure Thörn.

Under åren har Föreningen bidragit till konstnärliga utsmyckningar, kulturminnesvård, renoveringar och mycket annat. Allt i akt och mening att försköna, förbättra och vårda, och att det ska komma alla Malmöbor till del.

Vill du läsa mer om vad Föreningen gjort under åren – läs vår Tidsresa »

Vill du veta mer om några av alla de projekt Förening bidragit till under åren – läs om våra tidigare projekt »

När du får lust att ta en tur i staden och se några av de konstverk, utsmyckningar och kulturminnesvård som Föreningen bekostat under åren – gå gärna vår Rundvandring, den tar cirka 2 timmar.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier