Donatorer

Föreningens medel för verksamheten kommer från generösa donatorer som sedan 1881 har velat säkerställa att deras gåvor, stora som små, i livet eller genom testamente, skulle tillfalla Föreningen.

Föreningen har en ideellt arbetande, opolitisk styrelse och genom ansvarsfull förvaltning av kapitalet kan avkastningen gå oavkortad till Föreningens ändamål och i enlighet med dess stadgar: Att i Malmö och dess närmaste omgivningar bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet, samt att verka för försköningar såsom planteringar och konstnärlig utsmyckning.

Var och en som skulle vilja bidra till denna verksamhet är mycket välkommen att vända sig till Föreningens ordförande, Inger Lindstedt: inger.lindstedt@planteringsforeningen.se

Bland tidigare donatorer kan nämnas:

  • Adolf Aspegrén
  • Hulda Newton
  • Nya Sällskapet
  • Gunnar Faxe
  • AB Cardo
  • Malmö Sparbank
  • Alma och Einar Persson
  • Allan Patriksson
  • Georg Olsson
  • Stieg Helle Stiegung
Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier