Katarakt – Ulla och Gustav Kraitz – Södertull | 2002
Non Violence – Carl Fredrik Reuterswärd – Neptunigatan/Skeppsbron | 1992
Pegasus – Carl Milles – Slottsparken, Linnéplatsen | 1950

Malmö Förskönings- och Planteringsförening har till ändamål att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet i Malmö samt att verka för försköningar såsom planteringar och konstnärlig utsmyckning. Läs mer »

Pågående projekt
Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier