Katarakt – Ulla och Gustav Kraitz – Södertull | 2002
Non Violence – Carl Fredrik Reuterswärd – Neptunigatan/Skeppsbron | 1992
Pegasus – Carl Milles – Slottsparken, Linnéplatsen | 1950

Malmö Förskönings- och Planteringsförening har till ändamål att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet i Malmö samt att verka för försköningar såsom planteringar och konstnärlig utsmyckning. Läs mer »

Pågående projekt
Aktuellt

Trädvandringar i Malmö Publicerat: 2020-05-25

Ladda ner appen och gå de 12 trädvandringarna. 20 träd på varje vandring. Kartor och informationn om träden hittar du i appen. Den finns att ladda ner där du vanligen laddar ner appar.

Appen är ett samarbetsprojekt mellan Malmö Förskönings- och Planteringsförening och Malmö stad. Den bygger på boken med samma namn.

 

 

Klockspelet, Kampanilen och fyra tonsättare Publicerat: 2022-01-15

Den 9 oktober återinvigdes klockspelet i Kampanilen på Kompanigården efter renovering. I samarbete med Musik i Syd har fyra tonsättare från Malmö har fått i uppdrag att skriva nya verk till klockspelet som ska spelas varje lördag kl. 12.00 i ett rullande schema. Föreningen har bekostat upprustningen av klockspelet, nytt spelbord, digital utrustning med mera, samt de fyra nya verken till klockspelet. Samarbetet har också lett till en dokumentär om tonsättarna och de nya verken. Se filmen här: https://www.musikisydchannel.se/sv/reportage/fyra-tonsattare-och-en-kampanil/

Kalender
feb 18 2022

Vårens ansökan om bidrag från Föreningen

Ansökan om bidrag ska vara Föreningen tillhanda senast fredagen den 18 februari 2022.

Föreningens ändamål är att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet samt att verka för försköningar som planteringar och konstnärlig utsmyckning.

Av ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt projektet har ett kulturbevarande eller förskönande ändamål.

Bidrag kan endast ges på ansökan innan projektet har påbörjats.

Mer information om villkor för bidrag och vad ansökan ska innehålla finns under fliken Verksamhet, Bidragsansökan.

maj 16 2022

Föreningsstämma

Årets föreningsstämma är planerad till måndagen den 16 maj 2022 på Rådhuset i Malmö.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier