Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2020 består av följande personer:

Ordförande

Inger Lindstedt, Professor emerita

Vice ordförande

Göran Larsson, Senior advisor

Skattmästare

Åke Christiansson, F.d. auktoriserad revisor

Övriga ledamöter

Jacob Faxe, Konsthistoriker
Agneta Hahne, Arkitekt SAR
Anders Forkman, Advokat
Caroline Mazetti-Nissen, Verksamhetschef
Elisabeth Moritz, Konstnär
Anders Reisnert, Senior advisor

Suppleanter

Patrick Amsellem, Direktör
Åsa Klintborg Ahlklo, Forskare
David Polfelt, Managing director

Revisorer

Hanna Fehland,  Aukt. revisor
Thomas Hallberg, Aukt. revisor

Revisorssuppleant

Erik Mauritzon, Aukt. revisor

 

Bilder på styrelsen

 • Inger L
 • Anders F
 • Åke C
 • Agneta H
 • Jacob F
 • David P
 • Göran L
 • Elisabeth M
 • Anders R
 • Caroline M-N
 • Åsa KA
 • Patrick A
Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier