Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2023 består av följande personer:

Ordförande

Inger Lindstedt, Professor emerita

Vice ordförande

Anders Forkman, Advokat

Skattmästare

Åke Christiansson, F.d. auktoriserad revisor

Övriga ledamöter

Patrick Amsellem, Direktör
Pehr Andersson, Senior advisor
Jacob Faxe, Konsthistoriker
Agneta Hahne, Arkitekt SAR
Åsa Klintborg Ahlklo, Forskare
Anders Reisnert, Senior advisor

Suppleanter

Olga Schlyter, Byggnadsantikvarie
Cecilia Sterner, Konstnär

Revisorer

Ernst & Young Sverige

 

Bilder på styrelsen

 • Inger L
 • Anders F
 • Åke C
 • Agneta H
 • Jacob F
 • Cecilia S
 • Anders R
 • Olga S
 • Åsa KA
 • Patrick A
 • Pehr A
Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier