Om föreningen

Malmö Förskönings- och Planteringsförenings historia

Den 10 oktober 1881 bildades Malmö Planteringsförening i Kungsparkspaviljongen. Vid den här tiden fanns det inga parker eller grönområden för vila och rekreation som var tillgängliga för alla Malmöbor. Den saken ville några driftiga och initiativkraftiga personer ändra på. Föreningens uppgift var att ”verka för försköningar, förbättringar och planteringar i Malmö”.

Föreningens första åtgärd var att börja arbeta för att skapa en skogsplantering, det som idag utgör Slottsparken. Föreningen drev en egen plantskola, varifrån plantor till träd och buskar hämtas för att planteras ut på många håll i staden, bland annat Rörsjöparken.

Föreningen anlade också Malmös första koloniträdgårdar vid Pildammsvägen 1895. Koloniträdgårdar blev mycket populärt, och 1909 drev Föreningen fyra koloniområden: Pildammsparken, Johanneskolonin, båda vid Pildammsvägen, samt Lundavägens koloniområde och Zenith koloniområde. Så småningom överläts skötsel och arrendet till kolonisterna som bildat egna föreningar.

År 1907 byter föreningen namn till Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Inköp av konstnärliga utsmyckningar för att försköna staden och att bevara kulturmiljöer blev en allt viktigare uppgift för Föreningen.

Friluftsliv och natur har allt sedan starten varit i fokus för Föreningen. 1926 färdigställdes 200 m strand och Ribersborgsstranden såg dagens ljus. Sanden kom från Skanör med båt till hamnen och fraktades sedan med tåg på dåvarande Limhamnsbanan. Fyra år senare lät Malmö stad utvidga stranden till den storlek den har idag.

Ett av de konstnärliga utsmyckningar som Föreningen har donerat till staden är Carl Milles skulptur Pegasus vilken restes på Linnéplatsen i Slottsparken 1950.

Föreningens intresse börjar under 1960-talet inriktas på kulturminnesvård. Flera gamla hus restaureras med stöd från Föreningen, bland annat Ekströmska huset i hörnet Larochegatan/Lilla torg och Aspegrénska huset, det så kallade Dockhuset, på Lilla Torg. Lilla Torg fick sedan också en utsmyckning 1973 i form av en brunn, Samling vid pumpen, av Thure Thörn.

Under åren har Föreningen bidragit till konstnärliga utsmyckningar, kulturminnesvård, renoveringar och mycket annat. Allt i akt och mening att försköna, förbättra och vårda, och att det ska komma alla Malmöbor till del.

Vill du läsa mer om vad Föreningen gjort under åren – läs vår Tidsresa »

Vill du veta mer om några av alla de projekt Förening bidragit till under åren – läs om våra tidigare projekt »

När du får lust att ta en tur i staden och se några av de konstverk, utsmyckningar och kulturminnesvård som Föreningen bekostat under åren – gå gärna vår Rundvandring, den tar cirka 2 timmar.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier