Rundvandring

Gå vår uppskattade rundvandring! Med hjälp av kartan kan du se var Föreningen har varit delaktig i att utsmycka, vårda och försköna Malmö stad. Hela rundvandringen tar ca 2 timmar att gå. Ladda gärna ner karta och beskrivningar över de olika projekten som PDF-fil, skriv ut och ta med.

 • Konstnären Eva Hild vann tävlingen för den konstnärliga gestaltning i det stadsrum som ligger söder om Malmö Live och ut mot kanalens vatten. Skulpturen "Rubato – free flow" anspelar på en musikalisk komposition, där man kan läsa in rörelse, rytm och klang (lager på lager). Hålrummens bubbel spelar mot väggarnas rytmiska struktur. En improvisation och frihet inom ramar.

 • En ny gångbro finns över kanalen från hörnet av Norra Vallgatan/Elfsborgsbron, diagonalt mot hotelldelen på Malmö Live. Denna gångbro är en förbindelse mellan det gamla Malmö till det nya Malmö i den västra delen av staden.

 • Stormvindar och skadedjur har gått hårt åt träden på Gamla Begravningsplatsen. Föreningen har därför beslutat att bidra till återplanteringen av nya, tåligare träd.

 • Paret Olga och Carl Milles flyttade till Michigan, USA, 1931, där Milles hade erbjudits en professur vid Cranbrook Academy of Art. Hans internationella genombrott hade skett tidigare, men under vistelsen i USA kom han även att bli uppmärksammad för en bredare amerikansk publik, framför allt genom de stora verken som utfördes under 1940–50-talen.

 • Föreningen bekostade tillsammans med Kyrkogårdsförvaltningen och med rådgivning från Malmö stads belysningsexpert en diskret och respektfull mild belysning som gör huvudaxeln genom Begravningsplatsen vacker och säkrare.

 • Genom installationen vid Södertull har Malmöborna fått en sevärd attraktion med alla de ingredienser som är signifikativt för konstnärsparet Kraitz. De arbetar gemensamt samtidigt som deras personliga uttryck utmärks, vilket avspeglas tydligt i Katarakt.

 • Fontänerna på Gustav Adolfs Torg tillkom när torget omdanades i slutet av 1990-talet. Fontänerna har med sina vattenkastare i två nivåer, omväxlande mjuka och skarpa konturer samt mängdverkan, blivit en mycket påtaglig och strukturerad del av stadsrummet.

 • De två granitpelarna köptes in och donerades av Malmö Förskönings- och Planteringsförening 1996, de placerades permanent utanför Stadsbiblioteket 1997.

 • Vid John Lennons död reagerade konstnären Carl Fredrik Reuterswärd kraftfullt mot det tilltagande våldet i världen och tecknade i vredesmod en revolver med knuten pipa.

 • För att hedra Raoul Wallenbergs minne, gjorde Malmö Stad och Föreningen en gemensam satsning på denna rofyllda skulptur. Den är huggen i staden Pienza i Italien i rosa marmor och reser sig som en ljusets låga ur ett mörkt kar av stilla vatten.

 • Lilla Torg tillkom 1591 när Stortorget blivit för litet för den utökade handeln. Torget har tidigare delvis varit bebyggt, bland annat stod där en saluhall som revs inför ombyggnaden på 1970-talet. En tävling utlystes 1971 i samband med ordningsställandet av det genuina Lilla Torg. Thure Thörn vann med sin strängt hållna torgbrunn Samling vid pumpen, bland annat för att ha tagit störst hänsyn till de antikvariska förhållandena samt torgets tidigare funktion.

 • Verket köptes in 1959 på en minnesutställning på museet. Carl Friesendahl föddes i Norrland (1886 –1948). Han var verksam både som målare och skulptör, framförallt var det djurmotiv som gällde inom måleriet. Denna kraftfulla skulptur, sin storlek till trots, ställdes först upp en bit från huvudentrén vid Malmö Stadsbibliotek.

 • Inköptes av Föreningen 1950. Professor Carl Milles fick själv välja ut den plats i Malmö där konstverket skulle bäst komma till sin rätt. Valet föll på Linnéplatsen i Slottsparken vid dammen där skulpturen skulle kunna beses i vida perspektiv.

 • Till Föreningens 50-års jubileum ville man skänka en storslagen gåva till Malmö Stad. En pristävling utlystes. Vinnande förslag blev den danske konstnären Gerhard Hennings vackra klassiska skulptur av en kvinna med händerna uppsträckta i håret. En faun spelar för henne genom en snäcka. Skulpturens vertikala linje följs igenom av den höga vattenstrålen.

 • Denna lilla skulptur har blivit en av Malmöbornas mest älskade offentliga utsmyckningar. Den donerades 1915 och stod då i den så kallade Rundningen på Gustav Adolfs Torg. Den hette då ”Duschen” och den höga vattenstrålen strilade ner över barnen med full kraft.

 • Den store Malmöborgaren Frans Suell som år 1775 grundlade Malmö hamn och därmed skapade Malmös möjlighet till ett blomstrande näringsliv var född i Malmö 1744.

 • Ursprungligen kallad La Gamine, men försvenskades till Anna-Lisa. Skapades 1906 och placerades 1911. Skulpturen uppvisar klara jugenddrag, exempelvis utformningen av flickans hår som slingrar sig likt en växtranka, samt själva tunnbandet som bildar en ram runt hennes gestalt. Vidare symboliserar de fyra sköldpaddorna evighet och tröghet vilket kontrasterar mot ungdomen och spontaniteten, som flickan representerar.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier