Särskilda

Renovering av Stenbockstavlan

Konstnär: Gustaf Cederström

Plats: Rådhuset

År: 2015

På fondväggen i Landstingssalen på Malmö Rådhus finns en praktfull målning. Konstnär är Gustaf Cederström (1845-1933).

Han var en av det avslutande 1800-talets stora svenska konstnärer med historiskt måleri på sin repertoar. Han tog som 19 åring värvning vid Värmlands fältjägare och tänkte sig en militär karriär. Under denna tjänstgöring började han på allvar intressera sig för konst och lät utbilda sig till konstnär vid konstakademien i Stockholm. År 1870 lämnade han regementet och studerade vidare i Düsseldorf och Paris. Hans kanske kändaste målning, Karl XII:s likfärd, presenterades på världsutställningen i Paris 1878. I den nationalistiska andan som rådde under 1800-talets andra hälft kunde Cederström ta en självklar plats. Han var skicklig och driven i sin behandling av färger, proportioner och inte minst med motiv som gärna hämtades ur Karl XII:s historia. Det var en väl etablerad konstnär som 1892 fick uppdraget att dekorera Landstingssalen på Rådhuset.

Cederström kallade verket Magnus Stenbock talar till folket i Malmö den 27 sept. 1709. Efter slaget vid Poltava samma år hade den svenska armén gått förlorad. Danmark ansåg tillfället lämpligt att försöka återta det sedan 1658 förlorade Skånelanden och rykten om dessa planer hade nått generalguvernör Magnus Stenbock. I november landsteg den danska invasionsarmén om 15000 man vid Råå och snart var Skåne, bortsett från Malmö, besatt av danska trupper. På vårvintern 1710 var Stenbocks krigsförberedelser avslutade och hans armé avancerade mot Helsingborg där det avgörande slaget stod och där den danska invasionsstyrkan besegrades.

Cederström arbetade med flera förlagor till tavlan, vilka finns bevarade på Rådhuset idag, innan det slutliga verket skapades. Han förhöll sig också fritt till den historiska bildkompositionen. Exempelvis fick Residenset framställningens gestaltning först 1730. Centralfiguren har onekligen också en 1800-tals inspirerad frisyr. Känt är att Cederström gärna lade in sin egen gestalt i sina målningar.

Under årens lopp har tavlan blivit starkt smutsad. Inte minst av att det tidigare var tillåtet att röka i Landstingssalen, vilket gjort att mycket av målningens karaktär gått förlorat.

Konservator Pia Lendemar har under sommaren 2015 utfört rengöring och konservering av målningen vilken nu framstår i det ursprungliga utseende. Bortsett från att färgskalan är klarare så har en mängd detaljer framträtt i målningen som inte kunnat uppfattas på många år. Exempelvis framgår att centralfiguren förändrats och getts ett ”fredligare” uttryck.

Hela Landstingssalen lyses nu upp av den pampiga bildframställningen över ett viktigt ögonblick i stadens historia.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier