Särskilda

Ladugårdens vasstak på Katrinetorps gård

Plats: Katrinetorps gård

År: 2004

Sommaren 2004 byttes eternittaket på ladugården ut. Taket som till största delen bestod av korrugerad eternit av typ P8 (åtta profiler per platta) var i dåligt skick och hade troligtvis suttit på plats sedan 1940-talet. Taket bestod även av takplåt (TRP20), sinuskorrugerad takplåt samt takplast i olika färger.

Det nya taket lades av Eje Arén, Retzner Arén Rekonstruktion & Arkitektur AB. Taket är lagt med vass på läkt och med ett nytt innertak av brädor med papp.

Det går åt cirka 5 000 strån per kvadratmeter för att effektivt hålla vattnet borta. Ett vasstrå har en hållbarhet på mellan 25 till 60 år beroende på hur utsatt takets läge är. Idag anses vass som takmaterial ha längre hållbarhet än halm. Dessutom är det ett lättillgängligt material som man inte riskerar att utarma.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier