En tidsresa

Kulturminnesvård av gamla hus

År: 1960

Vad hände i Malmö?
Det bostadspolitiska miljonprogrammet för med sig en omfattande byggnadsverksamhet för att komma tillrätta med bostadsbristen i landet. På åkrarna i Malmös sydöstra utkant fylls ett område motsvarande hela Gamla staden med nya, moderna flerfamiljshus. För många malmöfamiljer var det som att flytta till paradiset. Från utedass, kallvatten och trångboddhet flyttade man till vattentoalett, badkar och varmvatten, samt ljus och luft.
Mer centralt i Malmö reser Hugo Åberg sin blå 27- våningsskrapa på den plats, som sedan 1897 hyst husarkasernens röda tegelkomplex.

Antalet malmöbor passerar 200 000-gränsen. År 1960 bor det 234 453 personer i Malmö.

 

Vad gjorde Malmö Förskönings- och Planteringsförening?
Mellan 1961-1981 inriktades verksamheten på kulturminnesvård. Stadgeändringar 1961 skapade större förutsättningar än tidigare för Föreningen att utöva kulturminnesvårdande verksamhet, exempelvis:

1961 restaureras Ekströmska huset i hörnet Larochegatan/ Lilla torg.

1964 inköps och renoveras fastigheten norr om Aspegrénska huset, det så kallade ”Dockhuset”, på Lilla Torg.

1967 restaureras och bevaras det Dringenbergska Liberiet från 1500-talet, ägs av S:t Petri församling.

1969 restaureras Diedenska huset på Östergatan.

 

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier