En tidsresa

Människan och Pegasus kommer till Malmö

År: 1950

Vad händer i Malmö?

År 1950 har Malmö 192.498 invånare vilket innebär en tredubbling på 50 år. Malmö är en mäktig industristad med 539 fabriker som sysselsätter 28.042 personer. Staden växer även geografiskt och 1952 inkorporeras Södra Sallerup.

Tre spårvägslinjer trafikerar ännu stadens gator, men buss- och biltrafiken slår nu igenom på bred front och Sveriges första motorväg invigs 1953 mellan Malmö och Lund.

Avloppsvatten från hushåll och industrier pumpas direkt ut i Öresund och vid pålandsvind sommartid luktar det hemskt. 1955 ger stadsfullmäktige klartecken till att bygga ett reningsverk för biologisk rening vid Sjölunda.

Man dansar på Amiralen, åker radiobil i Folkets park och ser opera, operett och lyssnar till symfonimusik på den nya Stadsteatern där Ingmar Bergman är konstnärlig ledare. Vill man se film finns ett tjugotal biografer att välja mellan.

Idrotten är stor i femtiotalets Malmö. I samband med VM 1958 invigs den nya stadion. Två år tidigare invigdes Simhallsbadet, senare Aqva-kul, med allt från tjugofemmetersbassäng till turkiskt bad.

 

Vad gör Malmö Förskönings- och Planteringsförening?
1950 invigs Carl Milles skulptur Människan och Pegasus på Linnéplatsen i Slottsparken. Från början var sockeln endast 4 meter hög. Granitsockeln höjs emellertid 1961 till 10 meter över marken. Carl Milles ville gestalta tankens fria flykt, och det är flykten som står i centrum, inte destinationen. Den unga pojken som flyger jämsides med Pegasus visar människans rätt till sin konstnärliga och andliga frihet.

Skulpturen Fanny och Selma av Carl Milles köps in och placeras uppe i övre foajén på Stadsteatern, nuvarande Malmö Opera.

Den Malmöfödde konstnären Henning Malmström donerar sitt verk Snäckan till Föreningen, som sedan bekostar huggningen av verket i Ekebergsmarmor. Snäckan invigs 1957 i Badhusparken, invid Hans Michelsensgatan. (Skulpturen är för närvarande intagen för reparation.)

På Nils Forsbergs plats placeras 1957 konstnären Anders ”Artist” Olsons verk Flicka med orm.

Vid ingången till S:t Pauli norra kyrkogård, längs Föreningsgatan, uppförs 1958 konstnären Axel Wallenbergs skulptur Ängel och fåglar.

Skånska luftvärnskårens kamratförening tar initiativ till en minnessten över beredskapstiden för att hedra alla de människor som offrade liv och egendom under beredskapsåren 1939–1945. Stenen är i granit och utförs av konstnären Jonas Fröding med bidrag från Föreningen. Stenen står på Ribersborgsstranden, strax väster om Turbinen, och är cirka tre meter hög.

Föreningen bidrar till återställningen av Möllarebostadens trädgård vid Slottsmöllan. Trädgården återskapas som en tidstypisk trädgård med krydd- och medicinalväxter samt äldre rossorter och allmogeväxter.

Under 1956 restaureras det nordvästra kanontornet på Malmöhus slott med bidrag från Föreningen. Kanon- och skottgluggar, skyttegång med mera återställs så nära ursprunget som möjligt.

Den stora stubbamöllan vid Bulltoftaskolan renoveras av Axel Nordin i Spjutstorp, som återställer möllan i värdigt skick. Möllan har flyttats runt i staden för att 1901 hamna på sin nuvarande plats.

 

Läs mer om Föreningens verksamhet i jubileumsboken Malmö Förskönings- och Planteringsförening 140 år, 1881-2021.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier