En tidsresa

Samling vid pumpen

År: 1970

Vad gjordes i Malmö Stad?
Planerna på att göra Engelbrektsgatan till en bred trafikled för bilar och bussar stoppas av en stark opinion. Föreningen Gamla Väster bildas och arbetet på att bevara stadsdelen kommer igång. Bulltofta flygfält, som öppnats 1924 som landets första för reguljär trafik, stängs 1972 och ersätts av Sturup. Tidigare samma år har Sveriges första flygplanskapning ägt rum på Bulltofta. Linje 4, stadens sista spårvägslinje, som gick från Gustaf Adolfs torg till Limhamn, läggs ner och spåren rivs upp.

 

Vad gjorde Malmö Förskönings- och Planteringsförening?
Lilla Torg med Samling vid pumpen av Thure Thörn kom till i början av 1970-talet och miljön kring Lilla Torg framstod nu med alla gjorda insatser som något alldeles extra.

Malmöbornas gemensamma rum, som parker gator och torg utgör, är inte det enda Föreningen bidragit med att försköna.

Malmö Opera, tidigare Stadsteatern, har sedan starten 1944 smyckats på olika sätt med bidrag från föreningen. Exempel är Bror Marklunds Thalia som till invigningen 1944 framställdes i gips av kostnadsskäl, men var från början tänkt i brons. 1974 bekostade föreningen bronsgjutningen och Thalia är sedan dess ett mäktigt blickfång i foajén. Föreningen har bekostat en mängd utsmyckningar, inredningar och renoveringar inom Malmö Operas väggar sedan dess.

 

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier