En tidsresa

Baltiska utställningen

År: 1910

Vad hände i Malmö?
I Malmö anordnas 1914 Baltiska utställningen, en stor konst-, industri- och hantverksutställning, med Ferdinand Boberg som arkitekt. Deltagande länder är förutom Sverige, Danmark, Tyskland och Ryssland. För svensk konstindustris del innebar Baltiska utställningen jugendstilens sista stora framträdande. Utställningen hölls på det område som sedermera blev Pildamsparken. Dåvarande kronprinsessan Margareta var engagerad i arbetet med utställningen. Margaretapaviljongen och Blomstergatan som fortfarande finns kvar i parken är uppkallade efter henne.

Baltiska utställningen blev något vingklippt i och med Första världskrigets utbrott den 28 juli 1914. Flera av delegationerna tvingades resa hem på grund av krigsutbrottet.

 

Vad gjorde Malmö Förskönings- och Planteringsförening?
Detta decennium var inledningen till Föreningens engagemang i konstnärlig utsmyckning. 1911 inköptes den graciösa lilla La Gamine av konstnär Anders Olsson och sattes upp i Kungsparken bakom nuvarande Stadsbiblioteket. Efter den stora ombyggnaden står hon nu och leker med sitt tunnband i ett fontänkar mellan biblioteket och Kungsparken och hon är idag försvenskad till Anna- Lisa.

Gustav Adolfs torg låg öde på konstnärlig utsmyckning och Föreningen fick en gåva av Malmöbon Eugen Wingård för att finna något lämpligt. Valet föll på konstnär Anders Jönssons skulptur Lekande barn som kom på plats 1914. Den står idag mitt på torget och har genom åren visat sig vara ett av Malmöbornas mest älskade konstverk.

Då Malmö hamn nu erhållit betydande dimensioner ansågs att dess grundare Frans Suell skulle förevigas. Föreningen insamlade medel och gav uppdraget åt skulptör Edvard Trulsson. 1915 kunde den stiliga skulpturen i helfigur, stående på sin höga sockel, invigas på Norra Vallgatan.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier