En tidsresa

Ribersborgsstranden skapas

År: 1920

Vad händer i Malmö?
Malmö har 113.553 invånare år 1920 och 325 fabriker där 16.452 personer arbetar. 1920-talet är ett turbulent årtionde med 1929 års börskrasch och den följande depressionen. Arbetskonflikter är vanliga men i Malmö är hjälpen till arbetslösa generösare än i många andra kommuner i landet.

Det byggs bostäder vid Fersens väg och i kvarteren kring Davidshallstorg, samt Rörsjöstaden. Egnahemsområdet Rostorp mellan Lundavägen och Beijers park, i det som på den här tiden är Malmös östra utkant, börjar bebyggas 1923. Trädgårdarna präglas av egna odlingar med grönsaksland och fruktträd, allt enligt egnahemsideologin.

Bulltofta flygplats öppnas 1924 och 1920-talet blir även det decennium då bilismen på allvar börjar synas i stadsbilden. 1929 får staden sitt första parkeringshus, Centralgaraget vid Baltzarsgatan med både verkstad och bensinstation.

Den första busslinjen i Malmö öppnar 1929, linje 15 som går till Kulladal. 1923 är brandkåren helt motoriserad och de sista hästarna utrangeras.

 

Vad gör Malmö Förskönings- och Planteringsförening?

Ribersborgsstranden består av en långgrund, sank strand som inte inbjuder till vare sig bad eller rekreation. Föreningen beslutar sig för att att göra i ordning stranden till en plats för avgiftsfria så kallade familjebad, det vill säga att män och kvinnor badar tillsammans med sina barn.

Sanden tas upp med sandsugare nere i Skanör där man finner den finaste sanden. Den fraktas till Malmö hamn och kollossningskranarna som lastar sanden på järnvägsvagnar vilka körs ut på Limhamnsbanan. Sanden tippas av och sedan körs sanden i skottkäror på smala spångar ut till sjökanten där den tippas av. Stranden påförs cirka 20 kubikmeter sand per löpmeter i vattenbrynet.

I vattenbrynet där man tidigare bara såg gammal murken tång, gyttja och stenar ligger nu en drygt 200 meter lång och två meter hög sandbank som sträcker sig något väster om Kallbadhuset ner mot Limhamn.

Torsdagen den 17 juni 1926, lagom till sommarlovet, invigs Strandbadet som det döps till. Malmö stad beslutar 1931 att utvidga badstranden till den storlek den har idag.

Den tidigare ogästvänliga stranden, ”Ribban” som den heter numera i dagligt tar, har blivit en ovärderlig tillgång för Malmöborna och besökare i staden.

 

Läs mer om Föreningens verksamhet i jubileumsboken Malmö Förskönings- och Planteringsförening 140 år, 1881-2021.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier