En tidsresa

Ribersborgsstranden skapas

År: 1920

Vad hände i Malmö?
Stadsingenjören Erik Bülow-Hübe för in modern stadsplanering i Malmö. På baltiska utställningsområdet svarar han för utformningen av den monumentala Pildammsparken, en uppskattad grön lunga i staden med sina dammar, kronprinsessan Margaretas blomstergata och friluftsteater. Davidshallstorg anläggs där klassicism och en gryende funktionalism förenas i dess strama, ljusa putsarkitektur och omgivande rutnätsplan.

 

Vad gjorde Malmö Förskönings- och Planteringsförening?
En annan för staden betydelsefull skapelse som Föreningen var upphov till är Ribersborgsstranden. Sanden hämtades med sandsugare från  Skanör där man fann den finaste sanden. Den fraktades till Malmö hamn, där den lastades om till järnvägsvagnar och kördes sedan ut på Limhamnsbanan med tåg till Ribersborgsstranden. Där stjälptes den av och rullades ut med skottkärra.

Den 17 juni 1926, lagom till sommarlovet, invigdes Strandbadet som det döptes till. Då var 200 m strand färdigställd väster om Kallbadhuset. Fyra år senare lät Malmö stad utvidga badstranden till den storlek den har idag.

Den tidigare ogästvänliga stranden har blivit en ovärderlig tillgång för Malmöborna.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier