En tidsresa

Öresund och Galatea

År: 1930

Vad händer i Malmö?

Det bor 127.873 invånare 1930 i Malmö. 436 fabriker sysselsätter 18.648 personer. Fosie inkorporeras i Malmö stad 1931 och Husie 1935.

Nordens då största bostadsbygge – Malmgården – med 350 lägenheter och sin karakteristiska takutsmyckning i form av eldsflammor uppförs 1935. Under 1936 fastställer stadsingenjören Erik Bülow-Hübe en funktionalistiskt stadsplan för Ribersborgsområdet och husen börjar uppföras med en för tiden ultramodern inredning.

Spårvägsnätet är som störst 1936 med sju linjer och stadens första trafikljus sätts upp 1938 i hörnet Södergatan/Skomakaregatan.

Risken för att städer under ett krig angrips från luften diskuteras mycket under denna tid och 1937 beslutar stadsfullmäktige att inrätta en luftskyddsnämnd och pengar anslås till luftskydd.

Det är orostider i världen. Den 1 september 1939 anfaller Tyskland Polen. Två dagar senare, den 3 september förklarar Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. Andra världskriget har börjat.

 

Vad gör Malmö Förskönings- och Planteringsförening?

Inför Föreningens 50-årsjubileum utlyser man en tävling till ett konstnärlig utsmyckning av Gustav Adolfs torgs västra del. Inte mindre än 71 tävlingsförslag lämnas in. Det vinnande förslaget är utformat av skulptören Gerhard Henning och arkitekten Eiler Graebe. Under festliga former invigs skulpturen Öresund vid Föreningens årsmöte 1934.

I samband med omdaningen av Gustav Adolfs torg år 2000 bidrar Föreningen till att skulpturen förses med värmeslingor och fiberoptik för att värma och belysa karet. Själva bronsskulpturen är dock kall så att vattenstrålen vintertid bygger upp ett dekorativt hölje av is.

Den 16 juni 1938 avtäcks Galatea av konstnären Nils Möllerberg. Havsnymfen Galatea står i Pildammsparken, i sin egen Galateas hage.

 

Läs mer om Föreningens verksamhet i jubileumsboken Malmö Förskönings- och Planteringsförening 140 år, 1881-2021.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier