En tidsresa

Föreningen byter namn

År: 1900

Vad händer i Malmö?

När det nya seklet börjar har Malmö 60.857 invånare och 288 fabriker som sysselsätter 8.617 personer. Hantverket har 2.551 utövare.

Stadens spårvägsnät byggs ut och elektrifieras 1906.

Malmö allmänna sjukhus och kurhus har 1905 en personalstyrka på tre läkare, sju sköterskor och sex biträden. Till detta kommer stadsläkaren med fem distriktsläkare, 23 privatläkare varav en kvinna, samt 10 tandläkare varav en kvinna.

I samband med en hamnarbetarstrejk 1908 i Malmö kallas strejkbrytare in från England, vilket leder till sprängattentatet mot deras logementsfartyg Amalthea.

Riksdagen beslutar 1909 om allmän rösträtt för män vid val till andra kammaren. Vid kommunala val ändras reglerna så att en enskild person nu kan ha upp till 40 röster och inte som tidigare 100. Rösträtt för bolag och stiftelser avskaffas.

 

Vad gör Malmö Förskönings- och Planteringsförening?

Sommaren 1900 står Slottsparken äntligen klar. Ett förslag till parkens utformning togs fram av stadsträdgårdsmästaren Johan Christoffer Wolff och överingenjören Henrik Holmberg. På uppdrag av stadsfullmäktige omarbetas sedan planen av landskapsgartnern Edvard Glaesel.

Föreningen fortsätter att plantera träd i staden, bland annat vid Brandstationen, Nya arbetsinrättningen, renhållningsverkets bostäder för arbetare, Drottninggatan, Limhamnsvägen, Dahlgrenska stiftelsen, samt en allé vid Marietorp.

1903 låter Föreningen sätta upp en balustrad och sittplats i Kungsparken med vacker utsikt över kanalen och den nya Slottsparken. En pristävling utlystes året innan och arkitekten Hans Thyselius vann första pris. Balustraden och bänkarna utförs i röd Övedssandsten och fundamenten i granit. Utsidan av balustraden är dekorerad med uthuggna ornament av blad och frukt samt Malmö stads vapen.

Föreningens stora mål är nu klart, Slottsparken, nu vill man försköna staden med konstverk. Föreningen byter därför 1907 namn till Malmö Förskönings- och Planteringsförening.

År 1909 utlyser man också för första gången en balkongpristävling. På initiativ av arkitekten Axel Stenberg tillverkar Hemslöjden balkonglådor och fönsterställ som säljs till Malmöborna. Balkongtävlingen blir en succé och genomförs sedan varje år många år framöver.

 

Läs mer om Föreningens verksamhet i jubileumsboken Malmö Förskönings- och Planteringsförening 140 år, 1881-2021.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier