En tidsresa

Föreningen byter namn

År: 1900

Vad hände i Malmö?
Under århundradets första decennium förses staden med flera offentliga byggnader. Realskolan (Petri läroverk), Stadsbiblioteket, Elverket (Rooséum) och synagogan byggs efter ritningar av Stadsarkitekten John Smedberg. Saluhallarna vid Föreningsgatan och på Lilla Torg (riven 1964) ritas av Salomon Sörensen. Landskronaarkitekten Frans Ekelund svarar för utformningen av Savoy Hotel och stockholmsarkitekterna Axel Anderberg och Ferdinand Boberg skapar Johanneskyrkan respektive Posthuset.
Vid sekelskiftet bodde 60 857 personer i Malmö.

 

Vad gjorde Malmö Förskönings- och Planteringsförening?
Detta första år kom det in en spännande motion till Föreningens styrelse. Citadellet Malmöhus hade under lång tid tjänat som centralfängelse och var nu på väg att bli fångvårdsstyrelse. Detta ansågs vara slöseri med en av stadens i särklass viktigaste byggnadsverk. En noggrann utredning gav vid handen att man kunde begära av staten att förlägga fångvårdstyrelsen till ett för dem lämpligare läge i landet.

Föreningens skattmästare, tillika riksdagsman, Cornelius Faxe uppdrogs att motionera i riksdagen i frågan. Malmö stad kunde så småningom disponera Malmöhus Slott som museum. Vallgravarna och omgivande mark integrerades i Slottsparken och Föreningen hade tagit sitt första initiativ för att bevara en av Malmös viktiga kulturmiljöer.

1903 togs det första steget mot att försköna parken med en utsiktsplats. En balustrad och sittplats anordnades i Kungsparken med vacker utsikt över kanalen och parken.
Styrelsen hade nu många förslag på försköningar i form av konstföremål, bevarande av kulturmiljöer och dylikt på sitt program och man beslöt att med en stadgeändring ändra namnet till Malmö Förskönings- och Planteringsförening, vilket antogs 1907.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier