111 Tidigare projekt

Malmö stad har sedan 1990-talet ett stadsmiljöprogram som syftar till att ge Malmö en tydlig och förstärkt identitet. Som...

För att uppmärksamma formgivaren och konstnären Signe Persson-Melins 90-årsdag skapades en mycket stor upplaga av hennes populära kruka Gråsippa....

Våren 2016 fick Holmaborna sin första mötesplats i form av ett triangulärt torg. Detta torg har nu också fått...

Segevångsskolan har fått ett nytt konstverk – Mina vingar – som ersätter det tidigare stulna konstverket som stod på...

Sedan 1912 har KFUK-KFUM haft sitt föreningshus på Betaniaplan 4. Fastigheten ritades av arkitekten Alfred Arwidius, en av sin...

Konstnären Charlotte Gyllenhammars Mother finns sedan 2014 i rondellen i korsningen Hyllie boulevard–Hyllie vattenparksgata. Det har blivit en populär...

På fondväggen i Landstingssalen på Malmö Rådhus finns en praktfull målning. Själva salens arkitektur har gestaltats med målningen som...

Konstnären Eva Hild vann tävlingen för den konstnärliga gestaltning i det stadsrum som ligger söder om Malmö Live och...

En ny gångbro finns över kanalen från hörnet av Norra Vallgatan/Elfsborgsbron, diagonalt mot hotelldelen på Malmö Live. Denna gångbro...

Stormvindar och skadedjur har gått hårt åt träden på Gamla Begravningsplatsen. Föreningen har därför beslutat att bidra till återplanteringen...

Malmö Operas biljettkassor har fått ett helt nytt utseende och placering. Tidigare låg de i entréplanet, strax innanför entrédörrarna,...

Miko-sällskapet i Malmö har under flera år planerat och arbetat för att åstadkomma en staty till minnet av Clownen...

Detta är en skulptur med ett tydligt fredsbudskap, ett budskap om allas lika värde inför Gud. Ett budskap som...

Sillabåten MÖ 651 är en av tre bevarade fiskebåtar från öresundskustens guldålder. Två av dessa ägs numera av Malmö...

Hösten 2012 gjorde Malmö Opera en kritikerrosad uppsättning av Giuseppe Verdis opera Luisa Miller. Föreningen bidrog till DVD-inspelning av...

Inköp av konsertflygel till foajén. Flygeln inköptes från Köpenhamn och är av modellen Steinway D-274 från 2010. På operan...

Drömmars hus arbetar sedan 20 år med barn och ungdomskultur på Rosengård i Malmö. Verksamheten har sin bas i...

Allt sedan invigningen av den permanenta utställningen ”Från 1500 till nu” har David Klöcker Ehrenstrahls monumentala målning av Karl...

2006 gjordes en utredning som fastställde att det troligen funnits ett lusthus från tidigt 1800-tal på den lilla kullen...

Den engelska parken påbörjades troligen av Samuel Björkman under tidigt 1800-tal. Parkstrukturen har troligen inte förändrats sedan dess, dock...

Målningarna visade sig vara i mycket dåligt skick på grund av vattenskador som lett till sättningar, men det beslutades...

De stora glasfönstren i Övre foajén släpper in mycket solljus, och det fanns behov av att kunna avskärma ljuset...

Föreningen bidrog till återställandet av den ursprungliga trädgården på Kvarndala gård. Ledare för arbetet var trädgårdsarkeologen och trädgårdsarkivarien Anna...

Östra och södra längorna var i mycket dåligt skick och hotade att falla samman. Längorna innehöll gårdens gamla svin-...

I samband med att två gårdsflyglar revs och skulle återbyggas gjordes en arkeologisk undersökning under sommaren 2009. Markarbetena skulle...

Slottsmöllan i Malmö är en välkänd och omtyckt Malmöprofil som i samband med att man på 1930-talet byggde höghusen...

Lördagen den 19 september 2008 avtäcktes Fred Åbergs skulptur ”Lyftet” utanför ABF Malmös fastighet vid Spånehusvägen. Bilder: Linus Morales

Statarmuseet brukar utan att förbruka. Renoveringen med start 1992 av Torup 1:13 – Statarmuseet i Skåne – var omfattande...

Föreningen har bidragit med medel för att upprätta en vård- och skötselplan för Kvarndala gårds trädgård. Arbetet genomfördes under...

1700-talets engelska parker hade ofta influenser från antiken, Italien och Kina, dock finns det inget belägg för att det...

Intimans foajé har under sommaren 2008 målningsrenoverats. Teaterns avsikt är att så långt möjligt återskapa de delar av ursprunglig...

Gobelängen, ”En midsommarnattsdröm”, är ritad av Pär Siegård och har sitt motiv från Shakespeares pjäs med samma namn. Den...

Malmöflickorna har verkat i över 50 år och gett Malmö enastående uppmärksamhet då de uppträtt i hela världen och...

Centralmotiv på gravsten över Conrad Grevesmohlen. Gravstenen påträffades 2006 som tröskelsten till västportalen i S:t Petri kyrka. Efter arkeologisk...

Den del av den södra fasaden som är belägen direkt väster om portgången fick demonteras och återuppmuras. I samband...

Heliga Trefaldighetskyrkan i Eriksfälts församling i Malmö ligger i korsningen mellan Stadiongatan/Eriksfältsgatan och Trelleborgsvägen. Denna vägkorsning är en av...

Lördagen den 22 september 2007 avtäcktes Carl-Bertil Widells skulptur ”Kanotisten” vid Malmö Kanotklubbs anläggning vid Malmöhusvägen. Carl-Bertil Widell är...

I samband med att originalväggmålningarna togs fram i matrummet 1999, fann man att det nordvästra hörnet ursprungligen inte varit...

Den hästskoformade portalen mot Kalendegatan var ursprungligen rikt smyckad. I samband med Elim-kyrkans övertagande av fastigheten 1950 rensades fasaderna...

Statyn ”Ung flicka” av konstnären Carl Eldh (1873–1954) skadades i samband med den omfattande renoveringen av Malmö Stadsteater åren...

Årens slitage har gått hårt åt möbler och textilier i foajén. De ursprungliga bevarade klädda möblerna som varit placerade...

S:t Johannes kyrka i centrala Malmö är uppförd 1907 i en arkitektur som kan beskrivas som en blandning av...

Trappan på boningshuset, som inte var i original, var svår att gå i och saknade räcken. Den nya trappan...

Under några år har förskolans gård successivt utvecklats.Man har anlagt en kryddträdgård, införskaffat trästockar till en totem/sagoring och av...

På Teknikens och Sjöfartens Hus kan man nu se och höra Automatorkestern spela. Det är en jättelik mekanisk leksak som möter...

I Skovgaardssalen, väl lämpad för musik, finns en av Malmös verkliga klenoder. Orgeln byggdes ursprungligen på slutet av 1400-talet,...

Föreningen bekostade tillsammans med Kyrkogårdsförvaltningen och med rådgivning från Malmö stads belysningsexpert en diskret och respektfull mild belysning som...

I samband med att piazzan utanför teatern fick ny beläggning gick Föreningen in och bekostade en modern belysning av...

Carl Fredrik Hill anses vara en av Sveriges främsta 1800-talskonstnärer. De värdefulla målningarna har varit i stort behov av...

Spårvägens Musikkårs Melodikryss i Beijers Park har blivit allt populärare och Föreningen finner det värdefullt att i olika parker...

I samband med Baltiska utställningen 1914 uppfördes den så kallade Margaretapaviljongen och två breda blomsterrabatter vilka flankerade gången som...

I samband med återställandet av den ursprungliga bastionsfronten vid den nya Hovrättsbron återuppfördes en sektion av den ursprungliga fästningsvallen....

Husartroppen har ett omfattande program inom vår stad och även utomlands där Husarerna har rönt stor uppskattning och mycket...

Acetylenpaviljongen har under de senaste nittio åren stått vid Ystad Idrottsplats och där fungerat som bland annat omklädningsrum och...

Sommaren 2004 byttes eternittaket på ladugården ut. Taket som till största delen bestod av korrugerad eternit av typ P8...

I den engelska trädgården har det troligtvis tidigare funnits mindre broar eller spångar som ledde över vattnet till den...

Signe Persson-Melin är en av Sveriges mest uppskattade formgivare. Efter att alltmer arbeta med konstföremål i keramik hade hon...

Genom installationen vid Södertull har Malmöborna fått en sevärd attraktion med alla de ingredienser som är signifikativt för konstnärsparet...

Vindarna i den norra och västra längan inreddes. Föreningen bidrog till materialet till golvbjälklaget och arbetet utfördes av medlemmar...

Föreningen har bidragit till inköp av en stor konstertflygel till MSO av märket Steinway.

Konstnären har valt att arbeta med stenarna i strandskoningen mot Öresund. Han valde ut enstaka stenar, dessa registrerades noggrant...

Fontänerna på Gustav Adolfs Torg tillkom när torget omdanades i slutet av 1990-talet. Fontänerna har med sina vattenkastare i...

År 1692 inventerades och besiktigades alla privata byggnader i Malmö. Under en följd av år hade malmöborna betalt en...

Målningen hänger idag på Malmö Rådhus. Den var ytsmutsig samt hade en gulnad fernissa. Målningen hade dragningar i hörnen...

Under drygt två månader under våren 2012 genomfördes en mycket omfattande restaurering av David Klöcker Ehrenstrahls målning Karl XI...

S:t Petri kyrkoråd har ansökt om bidrag för den stora orgeln i kyrkan. Orgeln är i behov av rengöring,...

Form/Design Center, som drivs av en ideell förening, har ansökt om bidrag inför den stora ombyggnaden av Hedmanska gården,...

Den nya Konstguiden, Offentlig konst i staden, är nu klar och finns att köpa i bokhandel och på museerna...

Föreningen har köpt in skulpturen ”Gycklaren” från 1958. Gycklaren är skapad och ciselerad av skulptör Sten Ericson (1909-2001) och...

Sjukhuskyrkan vid SUS i Malmö ansökte under 2013 om bidrag till inköp av två textiler för att utsmycka de...

På Posthusplatsen står Utblick/Insikt, en skulptur och en fontän i svart diabas av Göteborgskonstnären Pål Svensson. Genom det stora,...

En av stadens paradplanteringar – Gunnar Faxes rabatt på Gustav Adolfs torg – har sedan flertalet år tillbaka varit...

Mitt i trädgården syntes tidigare en svag sänka som man antog var den ursprungliga dammen. Utgrävningarna visade att dammen...

De tak- och väggmålningar som finns på Katrinetorp tillskrivs dekorationsmålaren Christian Laurentius Gernandt. Gernandt föddes 1765 och efter att...

Renovering, komplettering, rengöring och dragning av ny el till glasarmaturerna i Stora foajén. Kompletteringsarbetet gällande Övre foajéns armaturer innebar...

Stora scenen var ursprungligen försedd med en röd ridå med mönster inspirerat av det av arkitekt David Helldén (1905–1990)...

Inköp av en textmaskin samt ombyggnad av högtalarramp samt nya högtalare i Stora salongen i samband med installation. Textmaskinen...

De två granitpelarna köptes in och donerades av Malmö Förskönings- och Planteringsförening 1996, de placerades permanent utanför Stadsbiblioteket 1997....

Skapades och invigdes 1996 till minne av 100 års-jubileet av den första filmvisningen i Sverige. Denna ägde rum i...

Föreningen har bekostat inköp av en uppsättning handsmidda orientaliska Burmagongar, tillverkade i Thailand. De används i många konserter. När...

Vid John Lennons död reagerade konstnären Carl Fredrik Reuterswärd kraftfullt mot det tilltagande våldet i världen och tecknade i...

För att hedra Raoul Wallenbergs minne, gjorde Malmö Stad och Föreningen en gemensam satsning på denna rofyllda skulptur. Den...

Oljemålning av Knut Grane som finns i Konserhuset, MSO. Målningen hänger i övre foajen. Bild: Inger Lindstedt  

I samband med nybyggnad av scenbelysningsramp i Stora salongen 1978 demonterades och magasinerades en ljuskrona av glaskonstnären Edvin Öhrström...

Vågen av Östersjön är en folkkär symbol för sjöfarten i Öresund. Konstverket för tankarna till en galjonsfigur som tappert...

Skulpturen vill påminna om fiskargummorna från Limhamn, som drog omkring med sina ”rullebörar” och sålde sill i gamla tiders...

När Malmö Stadsteater invigdes 1944 försågs foajén med diverse verk av betydande konstnärer. I nedre entréhallen tronade den imponerande...

Vid två tillfällen, 1977 och 1985, har Föreningen bidragit med pengar för att bekosta inköp av teaterteckningar av konstnären...

Lilla Torg tillkom 1591 när Stortorget blivit för litet för den utökade handeln. Torget har tidigare delvis varit bebyggt,...

Arne Jones Accumulage sattes upp vid Östra Sjukhuset/Östra Framvägen 1 1968. Skulpturen är en väldigt god representant för Arne...

Grunden för detta konstverk är karet med vattenkastare som Malmö Förskönings- och Planteringsförening donerade 1957, i avvaktan på att...

Verket köptes in 1959 på en minnesutställning på museet. Carl Friesendahl föddes i Norrland (1886 –1948). Han var verksam...

Visst anar man influenserna av Carl Milles i Axel Wallenbergs verk. Wallenberg var lärjunge och assistent till Milles, sedermera...

Anders ”Artist” Olsson föddes 1880 i Rinkaby och avslutade sina dagar i Malmö 1955. Verkade även som målare, men...

Snäckan invigdes och placerades 1957, i den så kallade Badhusparken vid Skeppsbrons norra del. Snäckan är huggen i vit...

År 1956 inköptes 21 stycken glaserade krukor för blomsterdekorationer till en kostnad av 1371 kronor och 30 öre. Krukorna...

Statyn är huggen ur ett marmorblock med måtten 80 gånger 58 gånger 65 centimeter (h/b/d) och föreställer två kvinnofigurer....

Detta är ett av Carl Milles sista verk. Repliken, benämnd Spirit of transportation i Milles verkförteckning, invigdes invid Malmö...

Inköptes av Föreningen 1950. Professor Carl Milles fick själv välja ut den plats i Malmö där konstverket skulle bäst...

Gustav Malmström (född 1887) verkade både som skulptör och som konsthantverkare, därav detta solur som kan ses som ett...