Malmö Förskönings- och Planteringsförening har till ändamål att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet i Malmö samt att verka för försköningar såsom planteringar och konstnärlig utsmyckning. Läs mer »

Aktuellt

06 jan 2019

Ansökan om bidrag våren 2019

Ansökan om bidrag ska vara Föreningen tillhanda senast måndagen den 18 februari 2019. Föreningens ändamål är att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet samt att verka för försköningar som...

 

12 sep 2018

Höstens ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag ska vara Föreningen tillhanda senast måndagen den 1 oktober 2018. Föreningens ändamål är att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet samt att verka för försköningar som...

 

25 jan 2018

Vårens ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag ska vara Föreningen tillhanda senast måndagen den 19 februari 2018. Föreningens ändamål är att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet samt att verka för försköningar som...

 

09 Nov 2016

Visning av nyrenoverade orgeln i S:t Petri kyrka

Lördagen den 19 november kl 15.00 inbjuds alla medlemmar i Föreningen till en visning av den nyrenoverade orgeln i S:t Petri kyrka. Föreningen har bidragit till renoveringen. Ingen föranmälan...

 

08 Nov 2016

Invigning av &Child den 9 november kl 11.45

Charlotte Gyllenhammars skulptur &Child invigs onsdagen den 9 november kl. 11.45. Skulpturen står utanför Hylliebadet och ”kokar kaffe” till glädje för alla besökare till badet. Välkomna till invigningen kl....

 

Stenpriset 2016

Pål Svensson fick årets Stenpris för skulpturen Utblick / Insikt. Stenpriset delas varje åt ut av Sveriges Stenindustriförbund och är ett arkitekturpris. Priset överlämnades vid en ceremoni på Posthusplatsen...