Särskilda

Vårdplan för trädgården Kvarndala gård

Plats: Kvarndala gård

År: 2008

Föreningen har bidragit med medel för att upprätta en vård- och skötselplan för Kvarndala gårds trädgård. Arbetet genomfördes under växtsäsongen 2008 av Anna Andreasson, trädgårdsantikvarie på Malmö Kulturmiljö.

Eftersom gården inte nämnvärt förändrats sedan 1940-talet ville man renovera trädgården som den såg ut vid den tiden. Under arbetet kunde olika växter identifieras och arkeologiskt identifierbara fynd dokumenteras. Utifrån detta skapades en vård- och skötselplan för att därefter kunna renovera trädgården.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier