Särskilda

Teaterteckningar

Konstnär: Ludvig Johnson

Plats: Malmö Opera

År: 1977, 1985

Vid två tillfällen, 1977 och 1985, har Föreningen bidragit med pengar för att bekosta inköp av teaterteckningar av konstnären och tidningstecknaren Ludvig Johnson (1901–1996).

Ludvig Johnson föddes i Arlöv och arbetade i sin ungdom på sockerbruket där. Efter en teckningskurs på Hermods i Malmö kom han in på Skånska Målarskolan i Malmö. 1927 anställdes han vid tidningen Arbetet som tecknare.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier