Särskilda

Restaureringsplan för den engelska parken Katrinetorps gård

Plats: Katrinetorps gård

År: 2009

Den engelska parken påbörjades troligen av Samuel Björkman under tidigt 1800-tal. Parkstrukturen har troligen inte förändrats sedan dess, dock har den växt igen under 1900-talet. I början av 2000-talet påbörjades en upprustningen av parken. Parkarbetet handlade främst om röjning, gallring, rensning av dammar och att anlägga gångstråk.

Arbetet genomfördes 2010 av landskapsarkitekten Kolbjörn Waern på Waern Landskap AB i Göteborg, som gestaltat flera slotts- och herrgårdsparker i landet. Restaureringsplanen skall vara ett underlag för den engelska parkens framtida gestaltning. I planen finns tre förslag på utveckling.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier