Särskilda

Renovering av möbler Malmö Opera

Plats: Malmö Opera

År: 2007

Årens slitage har gått hårt åt möbler och textilier i foajén. De ursprungliga bevarade klädda möblerna som varit placerade i Stora foajén har därför renoverats. Möblerna ritades av möbelformgivaren Sigrun Bülow-Hübe (1913–1994).

Soffornas och fåtöljernas stoppning har genomgående bytts mot ny stoppning av flamsäkert material som sedan klätts med det av arkitekt David Helldén (1905–1990) skapade ”Teatertyget” som nytillverkats av Väveriet Uddebo. Nya möbler har vid behov tillverkats som exakta kopior av de ursprungliga.

Fyrsitstaburetterna i Nedre foajén med sin skinnklädsel, formgivna av arkitekt David Helldén, har klätts om och ett femtiotal sirliga stolar i vitmålad metall som ursprung¬ligen tillhörde cafémöblemanget har restaurerats och placerats i Övre foajén. Övre foajén har också försetts med nya krukor.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier