Särskilda

Kinesiska trädgården Katrinetorps gård

Plats: Katrinetorps gård

År: 2008

1700-talets engelska parker hade ofta influenser från antiken, Italien och Kina, dock finns det inget belägg för att det ursprungligen varit sådana inslag i parken på Katrinetorp.

I samband med OS i Peking 2008 ville man anlägga en kinesisk trädgård på Katrinetorp, dels för att knyta an till de olympiska spelen, men även för att utnyttja tillfället att utveckla trädgården och de kinesiska inslagen i parken.

Katrinetorps egen trädgårdspersonal planterade kinesiska växter och blommor, anlade gångstigar, vatten, vattenfall och stenformationer. 2009 byggdes en bro och en paviljong med kinesisk inspiration i parken. Arbetet av bron utfördes av Hellbergs snickeri i Vellinge och paviljongen av Pär Wallin från Hudiksvall. Paviljongen och bron byggdes direkt efter inspiration från kinesiska paviljonger och broar i olika böcker och inte efter ritningar.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier