Särskilda

Katrinetorps gård

Plats: Katrinetorps gård

Landeriet Katrinetorp avstyckades och bildades 1799 av handelsmannen Samuel Björkman. Han uppkallade gården efter sin hustru Anna Chatarina Bager. Den nuvarande karaktärsbyggnaden uppfördes av Anna Chatarinas bror, Erland Bager år 1813. Byggmästare var den i Malmö välkände Andreas Lundberg.

Interiörerna fick vid uppförandet ett omfattande målningsprogram som är bevarat till våra dagar. Konstnären var dekorationsmålaren Christian Gernandt. Han hämtade företrädesvis inspiration ur den romerskt–klassiska formvärlden vars stilelement han blandat med landskaps- och havsmotiv.

Till anläggningen hör också en omfattande trädgårdsanläggning som påbörjades 1799 och som visar på tidens trädgårdsideal. Den består av två delar. En romantisk parkanläggning i engelsk stil och en fransk trädgård med renässansförebild.

I dag används byggnaderna som konferenscentrum och med en omfattande offentlig verksamhet som kommer många Malmöbor till del.

Malmö Förskönings- och Planteringsförening har under de gångna åren delfinansierat flera åtgärder som har höjt byggnadernas estetiska och antikvariska värde.

Malmö Museer, Kulturarvsenheten, har sammanställt en rapport över Föreningens bidrag till Katrinetorps gård. Rapporten går att ladda ner som pdf-fil: Katrinetorp 2013.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier