Rundvandring

Katarakt

Konstnär: Ulla och Gustav Kraitz

Plats: Södertull

År: 2002

Genom installationen vid Södertull har Malmöborna fått en sevärd attraktion med alla de ingredienser som är signifikativt för konstnärsparet Kraitz. De arbetar gemensamt samtidigt som deras personliga uttryck utmärks, vilket avspeglas tydligt i Katarakt.

I utsmyckningen av Södertull har paret arbetat i en mängd olika material som granit, diabas, keramik och brons. Alla delar är lika viktiga för det slutgiltiga uttrycket av samstämmighet och harmoni.

Ulla Kraitzs mjukt gestaltade katter i brons som naturtroget lapar solsken längs kanalkanten vid Södertull förenas på ett sofistikerat sätt med Gustav Kraitzs djupa glasyrer som fångar och reflekterar ljuset. Den slutliga inramningen står det porlande vattnet för. Just detta speciella och tilldragande ljud, porlandet från en bäck i skogen, är uträknat in i minsta detalj. Ingenting är lämnat åt slumpen, det färdiga verket är resultatet av åtskilliga timmar av tålmodigt och målinriktat arbete.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier