Rundvandring

Gud Fader på Himmelsbågen

Konstnär: Carl Milles

Plats: Gamla Begravningsplatsen

År: 2013

Paret Olga och Carl Milles flyttade till Michigan, USA, 1931, där Milles hade erbjudits en professur vid Cranbrook Academy of Art. Hans internationella genombrott hade skett tidigare, men under vistelsen i USA kom han även att bli uppmärksammad för en bredare amerikansk publik, framför allt genom de stora verken som utfördes under 1940–50-talen.

Just vid denna tid, 1946, blev det känt att Förenta Nationerna skulle etablera sitt huvudkontor på Manhattan i New York. Carl Milles önskade bidra med ett monument för världsfreden som skulle placeras i anslutning till FN.

Detta är upprinnelsen till skulpturen ”Gudfader på Himmelsbågen”, som han arbetade med under åren 1946-1949. Själva bågen skulle i det monumentala verket vara uppemot 12 meter hög och själva Gud Fader nära 2,5 meter hög. Halvbågen som föreställer himmelsbågen/regnbågen skulle fullbordas med en vattenkaskad från bågens avslut, just under Gud Faders främre fot. Precis som förlagan här i Malmö skulle Gud Fader stå tryggt förankrad längst ut på himmelsbågen, böjd bakåt med tyngden på höger ben, ansiktet mot himmeln med uppsträckta händer och placera ut stjärnor på himlavalvet. Nere vid bågens bas tittade en ängel nyfiket fram för att hjälpa Gud Fader med stjärnorna.

Trots långtgående förhandlingar blev aldrig verket realiserat men väl denna skiss/förlaga i brons. Denna står sedan den 10 juni 2013 placerad mitt i gångstråket som skär genom Gamla Begravningsplatsen i Malmös innerstad. Föreningen köpte in denna förlaga när Grenens konstmuseums skulptursamling, uppe på Skagen i Danmark, skingrades.

Detta är en skulptur med ett tydligt fredsbudskap, ett budskap om allas lika värde inför Gud. Ett budskap som förstärks av den noggrant valda och vackra platsen som nu omger den.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier