Rundvandring

Fem fontäner och ett klot

Konstnär: Sivert Lindblom

Plats: Gustav Adolfs Torg

År: 1999-2000

Fontänerna på Gustav Adolfs Torg tillkom när torget omdanades i slutet av 1990-talet. Fontänerna har med sina vattenkastare i två nivåer, omväxlande mjuka och skarpa konturer samt mängdverkan, blivit en mycket påtaglig och strukturerad del av stadsrummet.

Att fontänerna under vinterhalvåret byter element, från vatten till eld, ger dem ytterligare en levande och aktiv roll på torget. Karen varierar i höjd, för att kompensera torgets höjdskillnad på upp emot en meter.

Under två års tid göt Skånska Klockgjuteriet i Hannas på Österlen alla de delar som skapat de fem bronsfontänerna på Gustav Adolfs Torgs östra del.

Verket fullbordades år 2000 med Klotet i brons och röd granit, som mäter 1,5 meter i diameter. Två allegoriska figurer, representerar optimisten och pessimisten, flankerar den tronande gripen i fri tolkning av Malmös heraldiska grip. Två inskriptioner: Av grekiska skalden Herakleitos respektive Hjalmar Gullberg.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier