Särskilda

Biljettkassor på Malmö Opera

Konstnär: Ulla och Gustav Kraitz

Plats: Malmö Opera

År: 2014

Malmö Operas biljettkassor har fått ett helt nytt utseende och placering. Tidigare låg de i entréplanet, strax innanför entrédörrarna, mellan foajén och restaurangen. Det var en besvärande miljö för såväl personal som besökare/kunder. Arkitekten Jan Bergfelt och konstnärsparet Ulla och Gustav Kraitz har utformat de nya biljettkassorna och den konstnärliga utsmyckningen vid kassorna.

Blå intermezzo är namnet på utsmyckningen som Ulla och Gustav Kraitz skapat för Malmö Opera.

Malmö Opera är byggnadsminnesförklarad, vilket har inneburit att särskilda hänsyn har fått tas när man utformat de nya biljettkassorna.

De nya biljettkassorna och den konstnärliga utsmyckningen invigdes den 27 augusti 2014, lagom till husets 70-årsjubileum.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier