Särskilda

Återställlandet av ursprunglig trädgård Kvarndala gård

Plats: Kvarndala gård

År: 2009

Föreningen bidrog till återställandet av den ursprungliga trädgården på Kvarndala gård. Ledare för arbetet var trädgårdsarkeologen och trädgårdsarkivarien Anna Andréasson på Archaeo-Garden. Arbetet följde vårdplanen som utarbetades 2008.

I trädgården, som inte förändrats nämnvärt sedan 1940-talet, hade ett ovanligt omfattande växtmaterial bevarats.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier