Särskilda

Arkeologisk undersökning vid flygelbyggnader Kvarndala gård

Plats: Kvarndala gård

År: 2009

I samband med att två gårdsflyglar revs och skulle återbyggas gjordes en arkeologisk undersökning under sommaren 2009. Markarbetena skulle beröra de gamla gårdarna Kvarndala gård och platsen för en gård som låg söder om Kvarndala innan enskiftet 1804.

Under betonggolvet i den södra längan fann man bland annat rester som tyder på att det tidigare har funnits ett lergolv och ett stampat jordgolv under längan. Man kunde även konstatera stolphål i den östra delen av schacket, troligen från ett långhus.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier