En tidsresa

Kulturminnesvård och utsmyckningar

År: 1990

Vad hände i Malmö?
En av de mest omfattande arkeologiska undersökningarna i Malmö utförs under 1990-talet inom kvarteret S:t Jörgen, där det så kallade Buttericks-huset jämnats med marken. Lämningarna efter ett kapell och en stor kyrkogård från 1300-talet dokumenteras under det fleråriga arbetet. Namnet S:t Jörgen antyder att kapellet varit helgat åt de spetälskas skyddshelgon. Buttericks-husets välkända fasad i tegel och puts ersätts sedan av en modern glasfasad.
1996 beslutade regeringen att förlägga en ny högskola till Malmö. Satsningen var en del i skapandet av ett nytt Malmö som hittills varit en traditionell industristad. I augusti 1998 invigs Malmö högskola som från början hade drygt 5 000 studenter. Istället för varvsarbetare cyklar det numera drygt 10 000 studenter från Kockums gamla område.
Befolkningen i Malmö ligger på 233 877 personer, något färre är 1960, men betydligt färre än toppnoteringen på 259 535 personer 1970.

 

Vad gjorde Malmö Förskönings- och Planteringsförening?
Föreningen engagerar sig i kulturminnesvård, konstnärliga utsmyckningar och mycket annat. De senaste årens större satsningar har varit bland annat utsmyckningen av Gustav Adolfs Torg. Föreningen har bidragit med Siwert Lindbloms fem fontäner och ett klot på torgets östra sida, ombyggnad och renovering av ”Öresund” och den årliga, prunkande planteringen av Gunnar Faxes rabatt under de blommande årstiderna.
1991 placerades Carl Fredrik Reuterswärds världskända ”Non violence” vid Malmö Börshus. Den står idag på andra sidan kanalen, vid Fiskhamnsgatan, nära södra uppgången från Citytunneln.
På Raul Wallenbergs plats restes 1992-1993 Staffan Nihléns verk Pienza.
Utanför det nybyggda Stadsbiblioteket invigdes 1997 Sunes stenar av Bård Breivik.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier