En tidsresa

Öresundsbro och City-tunnel

År: 2000

Vad händer i Malmö?

Vid millennieskiftet 2000 har Malmö 259.579 invånare.

Den 1 juli 2000 invigs Öresundsbron och dagarna innan är det folkfest. Bron är öppen för cyklister, rullstols- och in-lineåkare, folkdansare och alla som vill passa på att promenera över bron. 80.000 löpare springer också halvmaran Broloppet, från Köpenhamn över bron med målgång på Ribersborg.

Arbetet med Citytunneln startar den 8 mars 2005. Hela förbindelsen är 17 kilometer, varav 6 kilometer är tunnel under centrala Malmö. Tunneln invigs den 12 december 2010.

Tidningen Arbetet läggs ned 2000 och staden har därmed bara två tidningar.

Företag som nu växer fram finns bland annat inom spelindustri, forskningsföretag inom life science samt inom den privata tjänstesektorn.

Sommaren 2001 arrangeras Bo01 och på det gamla varvsområdet växer en ny stadsdel fram – Västra Hamnen. Snart arbetar flera människor på det gamla varvsområdet än det gjorde på Kockumsvarvet.

Kockums stora bockkran monteras ner 2002 och transporteras till ett skeppsvarv i Sydkorea.

2005 invigs Malmös nya, skruvade landmärke Turning Torso.

Omvandlingen av gamla industriområden till bostäder och arbetsplatser fortsätter inom områden som Ön på Limhamn, Sofielund, Sorgenfri och Kalkbrottet.

Visionen att reducera biltrafiken i centrum innebär att gågatorna blir fler och cykelbanor byggs ut.

 

Vad gör Malmö Förskönings- och Planteringsförening?

Stranden utefter Sundspromenaden i Västra hamnen får ett konstverk av den isländske konstnären Sigurðúr Guðmunsson Diamonds are everywhere, i samband med invigningen av utställningen Bo01.

Konstnärsparet Ulla och Gustav Kraitz skapar granitinramade vattenrännor, bronskatter, keramiska enheter med mera som pryder slänten ner mot kanalen på vardera sidan om Davidshallsbron vid Södertull. Katarakt invigs den 10 augusti 2002 och är en favoritplats för Malmöbor och besökare under soliga dagar.

Sommaren 2007 invigs Minnesmärke Eric Sigfrid Persson i Friluftsstaden vid Glyttängen/Köpenhamnsvägen. Friluftsstdaden är en av byggmästaren Eric Sigfrid Perssons välkända skapelser.

Som en hyllning till kanotsporten skapar konstnären Carl Bertil Widell Kanotisten. Skulpturen är placerad nära Malmö kanotklubb, MKK, invid Malmöhusvägen och invigs 2007.

Samma år invigs skulptören Carl-Gustaf Ekbergs verk Källan. Den står vid Heliga Trefaldighetskyrkan, i korsningen Stadiongatan/Eriksfältsgatan och Trelleborgsvägen i en liten trädgård vid kyrkobyggnaden.

Folkbildningsförbundet ABF firar 90 verksamhetsår 2009, vilket Föreningen uppmärksammar genom att bidra till en skulptur som placeras utanför ABF:s hus på Spånehusvägen. Malmökonstnären Fred Åberg gestaltar det kunskapslyft som man får genom utbildning genom – Lyftet.

Föreningen köper in och donerar verket Den poetiska cykeln, utförd at konstnären Leif Nelson, till Malmörummet på Stadsbiblioteket.

Spårvägens Musikkår ger traditionsenligt fyra melodikryss i Beijers park på sommaren. I den lummiga grönska som Föreningen i början av 1910-talet bidrog till att skapa, bjuder kåren på blandade musikaliska godbitar.

Föreningen bidrar också till projektet Rädda Malmö-filmen, som sedan resulterar i flera volymer av Mitt hjärtas Malmö.

Kvarndala gård ligger i ett område strax väster om Västra Klagstorps kyrka och utgör en unik bymiljö i Malmö med tydliga anor från 1600- och 1700-talen. Föreningen bidrar på olika sätt till restaurering av gården, bland annat renovering av byggnadskroppar, nyttillverkade fönster, nya ytterdörrar, vård- och skötselplan för trädgården samt återställande av den ursprungliga trädgården.

Blomstergatan i Pildammsparken skapades av kronprinsessan Margareta till Baltiska utställningen. Genom uppbyggnad av murarna 2004 återfår Blomstergatan sin ursprungligen formstarka ram. Murar som kronprinsessan själv bedömde som viktiga för helhetsintrycket.

Acetylenpaviljongen, som tjänstgjorde som utställningslokal för Svenska Karbidkontoret i Göteborg under Baltiska utställningen, återbördas till Malmö 2003 efter en lång utflykt till Ystads idrottsplats efter utställningen. Den placeras vid boulebanorna i Pildammsparken och blir efter renoveringen 2004 klubbhus för Malmökorpens bouleklubb.

Föreningen fortsätter lämna bidrag till MSO, Malmö SymfoniOrkester för inköp av instrument. 2003 inköps en ny, särskilt framtagen, stor konsertflygel av modell D-274 från Steinway & Son i Hamburg. 2007 inköps en kontrabas av hög kvalitet. 2009 inköps ett unikt exemplar av en kontrabas utförd av mästaren Guiseppe Rocca i Turin år 1851.

På Katrinetorp bidrar Föreningen bland annat till den kinesiska parken som anläggs 2008. Året efter byggs en bro och paviljong i parken. En kakelugn från tidigt 1800-tal köps in till matrummet, även kallat Gröna rummet. Föreningen bidrar till en trädgårdsekologisk undersökning av trädgården, och med hjälp av den kan den franska parterrträdgården rekonstrueras. Broar till den engelska parken, en ny trappa till huvudbyggnaden, ett nybyggt lusthus är andra exempel på vad Föreningen bidrar till.

 

Läs mer om Föreningens verksamhet i jubileumsboken Malmö Förskönings- och Planteringsförening 140 år, 1881-2021.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier