En tidsresa

Staden är smutsig och saknar gröna rum

År: 1880

Vad hände i Malmö?

I en av sina memoarböcker ger prosten Hagbard Isberg en målande bild av 1880-talets Malmö. Det finns inga cyklar, inga motorfordon, inga kolonier eller sommarstugor, inga parker som är tillgängliga för alla Malmöbor. Det enda som finns är Kungsparken, som omges med spjälstaket. Vid ingångarna kungör Poliskammaren på anslagstavlor att ”Beträdande av gräsmattorna är vid vite förbjudet”. Det finns inga lekplatser för barn, men det finns en mångfald av bristfälliga och trista bostäder, mörka bakgårdar och så kanalerna – med bubblande och illaluktande vatten. Hit går allt avlopp i staden.

De allmänna kommunikationerna i staden består av hästspårvagnar som trafikerade sin första linje 1887.

Under mitten av 1800-talet skapas många stora fabriker. Järnvägsnätet byggs ut och Södra stambanan förbinder Stockholm med Malmö. Hamnen utvidgas.

År 1880 finns det 38 054 invånare i Malmö. På 10 år har staden växt med nästan 50 %. År 1870 bodde det 25 593 personer i Malmö. Ökningen beror till allra största delen på inflyttning från landsbygden.

Befolkningen ökar kraftigt, men man glömmer människorna. Staden är smutsig och kanalerna luktar illa. Här finns inte heller några platser för rekreation för Malmös invånare.

 

Vad gjorde Malmö Förskönings- och Planteringsförening?

Ett antal driftiga och initiativkraftiga Malmöbor bestämmer sig för att skapa en förening, fristående från stadens myndigheter som skulle ”verka för försköningar, förbättringar och planteringar i Malmö”. Den 10 oktober 1881 bildas Malmö Planteringsförening i Kungsparkspaviljongen. För att samla intresserade stiftare har man annonserat i pressen. Ordförande blir greve Gotthard Wachtmeister, vice ordförande direktör Gottfried Beijer. Övriga ledamöter i styrelsen blir häradshövding Emil Poignant, konsul Anders Caspar Holm, handlanden Georg Cronquist, fabriksidkaren Frans Henrik Kockum d.y., vice häradshövding Christian Lovén, major Hugo Nathhorst, samt handlanden Cornelius Faxe, tillika kassör i föreningen. Flera av grundarna är samtidigt ledamöter i stadsfullmäktige.

Föreningens första åtgärder är att börja plantera träd på många ställen i staden, bygga upp en plantskola och att arbeta för att skapa Slottsparken. Anders Caspar Holm var mycket trädgårdsintresserad. Han ägde flera fartyg som gick på interkontinentala vatten, och kaptenerna på hans båtar fick order att föra med sig frön och plantor från exotiska länder. Dessa är grunden till den osedvanliga artrikedomen som Slottsparken och Kungsparken sedan dess kan visa upp.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier