En tidsresa

Fortsättningen

År: 2020

Vad händer i Malmö?

Decenniets första år börjar som vanligt för 344.166 Malmöbor men snart vänder Coronapandemin upp och ner på allt. Vi lär oss hålla avstånd, tvätta och sprita händerna, och stanna hemma när vi känner oss lite krassliga. Kulturaktiviteter stängs ned och hämtmat blir mycket populärt. Restaurangbesök innebär under en tid max fyra gäster vid varje bord och avstånd mellan borden. Vi lär oss att umgås via digital skärm och hemmet blir arbetsplats för de som kan. Ord som lockdown, hemester, coronahälsning, visirfrisyr, corontän (av corona och karantän) blir nytillskott i språket. Vi lär oss medicinska termer som klustersmitta, social distansering och superspridare.

Nyhetssändningarna presenterar varje dag kurvor över antal nya fall av covidsmittade och hur många patienter som behöver IVA-vård, samt antal avlidna med bekräftad corona.

Efter en tillfällig lättnad under sommaren 2020 tar pandemin ny fart under hösten. Efter årsskiftet 2021 kommer äntligen vaccinet och det börjar ljusna. Nya ord kommer, som covidbevis och antivaxxare (person som vägrar vaccinera sig och som sprider myter och lögner om vaccin). Hösten 2021 kommer en ny variant – omikron – smittsammare än de tidigare och restriktioner införs igen.

Hur det kommer att se ut framöver är i skrivande stund naturligtvis omöjligt att sia om. Historien visar dock att många svårigheter har övervunnits och lösningar har skapats.

 

Vad gör Malmö Förskönings- och Planteringsförening?

I Malmö Folkets park invigs den 21 april 2020 Trumslagaren, ursprungligen skapad av Yngve Lundell i form av en liten statyett. Med statyetten som förlaga skapar skulptören och konstnären Schwan Kamal en modell i full storlek som gjuts i brons av Rosengrens Metallgjuteri. Den lilla statyetten sågs av Yngve Lundell som den sjätte medlemmen i Optimistorkestern som står på Södergatan sedan 1985. Den skulpturgruppen har dock inte Föreningen bidragit till. Däremot har den bekostat Trumslagaren.

Den unika satsningen där barn och unga tillsammans med professionella konstnärer och en dramapedagog skapar Barnens skulpturpark i Rosengård fortsätter med etapp 2. Barnens skulpturpark utgörs av Rosengårdsparken och Vänskapsparken. Den andra etappens tre konstverk invigs lördagen den 12 december 2020. Konstnärerna till respektive verk är följande:

Vi svampar, Rosengårdsparken: Maryam ALledani, Yahia Hassan, Stephanie Osakpanmwan, Denisa Ursu samt Samaneh Reyhani.

Guldslottet, Vänskapsparken: Lana Mofeed, Yousef Mofeed, Rajma Khostai , Wais Khostai samt Magnus Wallin.

Gömstället, Vänskapsparken: Mohamed Atta, Karim Atta, Mohammad Kheirredine, Sanna Urguni, Salma Urguni samt Jakob Simonson.

Mellan åren 1971–1994 utom de första sju banden i Malmö stads historia samt band 8 som är ett registerband. Volym nummer 9 överlämnas till kommunfullmäktiges ordförande Carina Nilsson den 3 december 2021. 47 författare, 3 bildredaktörer och en redaktion på 6 personer arbetar under 6 år med bandet. Det finansieras av Inga och John Hains stiftelse för vetenskaplig humanistisk forskning, Malmö Kulturhistoriska Förening, Malmö Förskönings- och Planteringsförening samt Malmö stad. Band 9 består av två böcker och innehåller 42 kapitel om Malmös nutidshistoria.

Under 2020 lär vi oss hålla avstånd och träffas ute för att umgås. När träden börjar slå ut lanserar Föreningen appen Träd i Malmö. Den bygger på boken med samma namn som getts ut av Föreningen i samarbete med ABF och Malmö stad på Kira Förlag. Tolv trädpromenader kan man välja. Appen är kostnadsfri och kan laddas ner från ställen där man brukar hämta appar.

Föreningen tar initiativ till att fönsterglasen och solskyddet i fönstren i Landstingssalen i Rådhuset byts ut. I fönstren sätts nytt fönsterglas in med inbyggt UV-skydd och de gamla slitna persiennerna byts ut mot tunna, invändiga rullgardiner för solavskärmning.

Föreningen bidrar till nya montrar för Malmö Museers nya utställning Ledtrådar – stophål. DNA och andra spår från forntiden, vilken invigs under 2021.

I samverkan med Malmö stad inrättas ett projekt kring informationsskyltar om Malmös historia. Skyltarna kommer att sättas upp på olika byggnader i staden och de kommer att innehålla information om byggnader, händelser och personer ur stadens historia. De första elva sättts upp under 2021 och under de kommande åren beräknas lika många sättas upp årligen. Det finns också möjlighet för allmänheten att lämna förslag på nya skyltar på Malmö stads hemsida.

I västra delen av huvudgången på Gamla begravningsplatsen har en det träd skadats av stormar och måste tas bort. Föreningen bidrar till komplettering med nya träd, vilka planteras våren 2021.

Klocktornet, även kallad Kampanilen, står på Kompanigården bredvid Rådhuset och invigdes 1971. Det är ursprungligen en donation från Agda och Herman Järnhardts stiftelse. Det är ett av Europas största konsertklockspel med inalles 48 klockor. Klockorna har tyvärr varit tysta i många år. Klockorna är emellertid i gott skick, däremot är spelbordet inte användbart längre. Föreningen bidrar till att ett nytt spelbord, digital fjärrstyrning med mera installeras under sommaren 2021. I samarbete med Musik i Syd initierar Föreningen också att fyra tonsättare får i uppdrag att skriva nya verk för klockspelet. De nya verken kommer att spelas varje lördag klockan 12 i ett rullande schema. Tonsättarna är: Anna-Lena Laurin med The Bells of Malmö; Staffan Storm med The Carillon of Malmö; Nathan Larsson med Scherzo 4 Large Bells; Nadin al Khalidi med Lilith.

Musik i Syd tar också fram en dokumentär om tonsättarna och kampanilen med stöd från Föreningen. Här kan du se filmen: Fyra tonsättare och en Kampanil.

Fortsättning följer…

Tävlingen för en konstnärlig utsmyckning av Tåtplatsen i Västra hamnen vanns av Lisa Jeannin med ”Elementarerna”. Konstverket beräknas vara på plats under 2023.

Malmö har hittills inte enda namngiven kvinna som staty eller minnesmärke. Kvinnorna är namnlösa och har, ofta i avklätt tillstånd, varit symboler och inte verkliga personer. Redaktören för den kvinnohistoriska tidskriften Historiskan, Eva Bonde, tog 2019 initiativ till att skapa en staty över en namngiven kvinna och föreslog Elma Danielsson. Föreningen bidrar till den konstnärliga gestaltningen. Skulpturen kommer att placeras i Rörsjöparken. Föreningen verkade för att parken kom till stånd och planterade träd och buskar där under åren 1887-1900. Det är den tid som Elma Danielsson är aktiv inom politiken. Tävlingen för den konstnärliga utsmyckningen vanns av Linnea Carlsson med en aktiv Elma Danielsson i talarposition. Den beräknas vara på plats under 2023.

 

Läs mer om Föreningens verksamhet i jubileumsboken Malmö Förskönings- och Planteringsförening 140 år, 1881-2021.

 

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier