Renovering av fasadutsmyckning på Wienska palatset

Östergatan 27

2018

Ovanför porten på Wienska palatsen, Östergatan 27, står två ståtliga statyer och där finns även en drake. Statyerna som är utförda i zink, har farit illa av väder och vind och behöver restaureras.

Eftersom de är utförda i zink krävs särskilda åtgärder vid renoveringen. Draken är utförd i brons och även den är i behov av renovering.