Gravsten Conrad Grevesmohlen

S:t Petri kyrka

2017

Vid arkelogiska undersökningar under 2006 påträffades gravstenen som 1391 hade lagts över åldermannen för Rostocks gille i staden, Conrad Grevesmohlen.

Stenen hade sedan återanvänts som tröskelsten under kyrkans västportal. Gravstenen är av utomordentligt hög kvalitet med text som berättar om dödsår och dödsdag samt med en avbildning av Conrads vapensköld med strutsplymskrönt tunnhjälm.

Föreningen har tidigare bidragit till att stenen har återställts. Gravstenen har under några år varit placerad i en ställning i kyrkans kor, söder om altaret.

Gravstenen har nu placerats in i golvet, nära sin troliga ursprungliga placering.

Foto: Anders Reisnert