Blomsterurnor till Posthusplatsen

Posthusplatsen

2018

Posthusplatsen är ett nytt torg i Malmös centrum och ingår i ett stråk av torg och gågator från norr till söder. Nio stycken urnor av modellen Vid blom kommer att ställas ut till sommaren 2019.

Malmö stads fastighets- och gatukontor arbetar med att uppdatera Malmös blomsterurnor, och valet har fallit på Byarums Stor blom och Vid blom.

Bilder: Byarums bruk; Inger Lindstedt