Återställlandet av ursprunglig trädgård Kvarndala gård

Plats: Kvarndala gård

År: 2009

Föreningen bidrog till återställandet av den ursprungliga trädgården på Kvarndala gård. Ledare för arbetet var trädgårdsarkeologen och trädgårdsarkivarien Anna Andréasson på Archaeo-Garden. Arbetet följde vårdplanen som utarbetades 2008.

I trädgården, som inte förändrats nämnvärt sedan 1940-talet, hade ett ovanligt omfattande växtmaterial bevarats.

Bilder: Malmö Museer