Ånghammaren

Maskinen användes för att forma det glödheta järnet på dess städ och var i bruk fram till 1970. Väder och vind slet hårt på Ånghammaren och en renovering var nödvändig om den skulle kunna bevaras. Genom föreningens bidrag har den nu blästrats och målats i färg med hög rostskyddsklass och kan fortsätta att vara ett imponerande minnesmärke över Malmös tid som ledande industristad.

 

Foto: Åke Christiansson

Malmö stadsvapen – Wiwen Nilsson

Broschen är 6,8 cm hög och väger 40 gram.

Wiwen Nilsson har gjort många ämbetskedjor, värdighetstecken och stadssigill.

En brosch med Malmö stadsvapen finns avbildad i boken Silversmeden Wiwen Nilsson av Kersti Holmquist som kom ut 1990. Det framgår dock tydligt av bilden att det är en annan brosch som är avbildad i boken.

En brosch med Malmö stadsvapen och gjord av Wiwen Nilsson har förstås en naturlig hemvist. Föreningen har därför köpt in broschen och donerat den till Rådhuset och Malmö stad. Broschen mottogs av Carina Nilsson, Kommunfullmäktiges ordförande, vid Föreningsstämman 2019.

Gravsten Conrad Grevesmohlen

Stenen hade sedan återanvänts som tröskelsten under kyrkans västportal. Gravstenen är av utomordentligt hög kvalitet med text som berättar om dödsår och dödsdag samt med en avbildning av Conrads vapensköld med strutsplymskrönt tunnhjälm.

Föreningen har tidigare bidragit till att stenen har återställts. Gravstenen har under några år varit placerad i en ställning i kyrkans kor, söder om altaret.

Gravstenen har nu placerats in i golvet, nära sin troliga ursprungliga placering.

Konservering av kartor över Torups gård

Under året har medel beviljats för konservering av en stor och en mindre karta över Torups gårds ägor. Kartorna kommer, efter konservering, att åter vara tillgängliga för allmänheten vid besök på Torups slott.

Renovering av fasadutsmyckning på Wienska palatset

Eftersom de är utförda i zink krävs särskilda åtgärder vid renoveringen. Draken är utförd i brons och även den är i behov av renovering.

Dokumentärfilm om Eric Sigfrid Persson

Friluftsstaden, Ribershus och Malmgården är några av de uppmärksammade bostads­om­råden som han var byggmästare till. Dokumentärfilmen om Eric Sigfrid Person görs av filmregissörerna Jessica Nettelbladt och Stefan Berg.

Glasgolv S:t Petri kyrka

Dessa frilades och ställdes iordning samt försågs med belysning och är nu täckta med pansarglas. Åtgärden har tillfört kyrkan nya pedagogiska värden som vittnar om stadskyrkans rika byggnadshistoria.

Portar till ny spårvagnshall

Museispårvägen i Malmö öppnade i en första etapp 1987 och den nuvarande sträckningen fick man 1991. Banan trafikeras sommartid med en vagn från 1906 och en från 1928. Trafiken sköts av Malmö stads spårvägar – Museiförening som på helt ideell bas även svarar för underhållet av vagnarna.

Då inte trafiken är igång förvaras vagnarna i den gamla hangaren på Bulltofta men den kommer inte att vara tillgänglig på grund av att det skall byggas bostäder intill hangaren. Därför behövs en ny spårvägshall och en sådan projekteras nu invid Teknikens & Sjöfartens hus. Föreningens bidrag är till nya portar för denna vagnhall.

Montrar till Malmö museer

Malmö museer bygger en ny, historisk basutställning, ”Din historia”. Den kommer att handla om de människor som levde här före oss och de spår de lämnat efter sig, om Malmöregionens historia från äldsta stenålder fram till ca 1150 f.Kr. när de första bybildningarna uppstår.

Utställningen bygger på föremålen från utgrävningarna till­sammans med allt från en silverskatt till en mammutbete. För att göra föremålen tillgängliga för allmänheten behövs specialbyggda, klimatiserade och säkerhetsklassade montrar.

Hemmets härd

Malmgården är en välkänd byggnad i Malmö, byggd av en av stadens kanske främsta byggmästare och pionjärer, Eric Sifgrid Persson. Fasaderna ritades av domkyrkoarkitekt Eiler Graebe.

Mest känd för Malmöborna av husets konstnärliga utsmyckningar har varit de guldfärgade flammorna på på husets skorsten mot Drottninggatan, utförda av konstnären Arne Aspelin.

Flammorna togs ner enligt sägnen därför att de störde inflygningen till Bulltofta. Sedan dess har de legat i Malmgårdens källare. I

I samband med fasadrenoveringen har också flammorna restaurerats och åter satts upp på taket. Därmed har Malmö återfått sin silhuett utefter Drottninggatan. Skulpturen är restaurerad i samråd med Malmö museer.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier