Trumslagaren

Den kurdiske konstnären Shwan Kamal, bosatt i Malmö, har förstorat upp modellen till en skulptur i full skala. Sedan har den gjutits i brons av Rosengrens gjuteri i Malmö.

På Yngve Lundells födelsedag den 21 april invigdes skulpturen. Nu står Trumslagaren i Folkets park och inväntar att kamraterna ska komma marscherande.

 

Foto: Inger Lindstedt

Tankekraften

Skulpturen Tankekraften ingår i den första etappen av Barnens skulpturpark i Rosengård. Barnen och ungdomarna har tillsammans med professionella konstnärer genom en konstnärlig arbetsprocess som pågått under ett år skapat permanenta skulpturer som placerats ut i Rosengårdsparken och Vänskapsparken.

Den första etappen av Barnens skulpturpark invigdes den 28 september 2019.

Hemligheten

Skulpturen Hemligheten ingår i den första etappen av Barnens skulpturpark i Rosengård. Barnen och ungdomarna har tillsammans med professionella konstnärer genom en konstnärlig arbetsprocess som pågått under ett år skapat permanenta skulpturer som placerats ut i Rosengårdsparken och Vänskapsparken.

Den första etappen av Barnens skulpturpark invigdes den 28 september 2019.

Fågelkärleken

Runt balkongen kommer körsbärsträd med vita blommor och lönnar med sprakande höstfärger att placeras ut.

Skulpturen Fågelkärleken ingår i den första etappen av Barnens skulpturpark i Rosengård. Barnen och ungdomarna har tillsammans med professionella konstnärer genom en konstnärlig arbetsprocess som pågått under ett år skapat permanenta skulpturer som placerats ut i Rosengårdsparken och Vänskapsparken.

Den första etappen av Barnens skulpturpark invigdes den 28 september 2019.

Barnens skulpturpark i Rosengård

Projektets syfte är att ge de unga en möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i det offentliga rummet genom att, under professionell handledning, skapa konst med förankring till området.

Skulpturerna kommer att utgå från barnens berättelser och utvecklas genom samtal och drama-pedagogiskt arbete tillsammans med de anställda från Drömmarnas hus. Successivt tar de utvalda konstnärerna över arbetet med barnen och vägleder dem via modeller hella vägen fram till färdiga verk. Skapandeprocessen sker i huvudsak i en lokal på området och här kommer man vid flera tillfällen att bjuda in de boende till Öppet hus.

Drömmarnas hus är ett kulturhus för barn och unga beläget i Rosengård. Under 20 års tid har pedagoger och konstnärer arbetat här med barn och unga boende i området. Deras arbetssätt präglas av en helhetssyn, där reflekterande samtal och skapande är verktyg i lärandeprocesser. Genom åren har man arbetat mycket med det offentliga rummet och skapat tillfälliga konstverk tillsammans med de unga.

Projektet drivs under totalt tre år, uppdelat i två etapper om vardera 1,5 år. Varje etapp avser tre konstnärliga uppdrag. Efter den första etappen kommer 3 konstverk invigas och totalt beräknas 5-6 konstverk vara färdigställda efter projekttidens slut.

Projektet finansieras av Malmö Förskönings- och Planteringsförening, konstverken, och Allmänna Arvsfonden, arbetet i projektet.

Den första invigningen av 3 konstverk sker den 28 september 2019. Rosengårdsparken, Frölich väg 4, kl. 15.00.

Annorstädes, Malmö Central

Konstverket projicerar kontinuerligt bildsekvenser från världens alla hörn på väggen mitt emot perrongerna. Konstverket har blivit välkänt och mycket uppskattat, och upplevs av hundratusentals resenärer varje år.

De tidigare projektorerna var tekniskt sett förbrukade och behövde bytas ut mot ledlaserprojektorer. Trafikverket, Statens Konstråd, Malmö stad samt Malmö Förskönings- och Planteringsförening har samfinansierat uppgraderingen.

Ny teknik var på plats under 2018 och konstverket kommer att glädja resenärerna på Malmö Central under flera år framåt.

Gråsippa på Davidshalls torg

I krukan finns ett silverpäronträd, ett favoritträd för Signe Persson-Melin, och blommor som följer Malmö stads blomsterprogram. Krukan är handgjuten av Byarums bruk, och den är den största kruka de hittills gjutit.

Kaninkärlek

Konstnär för utsmyckningen är Ann-Katrin Braf, som har en malmöanknytning och som ställt ut både nationellt och internationellt. Konstverket ”Kaninkärlek” invigdes den 16 september 2017. Det har blivit mycket uppskattat av Holmaborna, inte minst barnen.

Kaninkärlek symboliserar kärleken till naturen och livet – det enkla och det stora. Med sin sittvänliga form, sitt ljus och värme inbjuder skulpturen besökaren till en stunds vila eller stilla betraktelse. Både barn och vuxna kan klappa kaninerna.

Med sin stillsamma men lekfulla närvaro berikar konstverket torget och appellerar till våra sinnen och vår fantasi. På kvällarna och när det är mörkt lyser den upp och skapar en varm stämning på torget.

Mina vingar

Mina vingar invigdes vid skolavslutningen den 14 juni 2016. Vid invigningen läste
Mariam Abdullah Abdulnabi, klass 5-6 B, Segevångsskolan, sin dikt, skriven dagen till ära.

De vingarna du har, har du inom dig
Längst inne har du hopp och tro om att flyga fritt som en fågel
Du vill hellre vara en fågel än en spik
En fågel som kan flyga fritt i stället för att vara en spik som sitter fast.

&child

Det är en skulptur/fontän i form av ett barnhuvud som med munnen i vattenytan ”kokar kaffe”.

Skulpturen är utförd i brons och är 3 meter hög.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier