Trädvandringar i Malmö

Malmö är byggt vid strandängar, på åkermark och utfyllnader i havet. I det öppna landskapet strävar vi efter skydd, skydd som träden kan ge oss. Träden ger stadsbilden karaktär, vilken förändras över tid. För drygt 10 år sedan var almen det vanligaste trädet i Malmö. Så slog almsjukan till. Almarna dog eller fick saneras bort.

Idag är Malmös vanligaste träd oxel. Det är inte konstigt. Det är det träd i den svenska floran som bäst klarar starka vindar, saltstänk, strålande sol och stormande hav.

I Malmö finns träd från hela världen. Kejsarträd, tulpanträd, ambraträd, gudaträd, svarttall, kaukasisk vingnöt, mammutträd, gingko, ormskinnstall, nutkacypress, för att bara nämna några som kommit långväga ifrån. I Kungsparken, som blev klar 1870, finns en unik samling exotiska träd som är vackra, gamla och ståtliga.

På trädvandringarna kan man möta träd som doftar, exempelvis katsuran som luktar nybakat bröd, träd som blommar med en fantastisk prakt, exempelvis tvåfärgad hästkastanj, träd som använts som läkemedel, exempelvis linden. På Östra Kyrkogården kan man möta den fantastiska parklinden. Ursprungligen 96 träd, 48 på var sida, som med en unik beskärningsteknik blivit till ett träd på vardera sidan.

Trädvandringarna Träd i Malmö är ett samarbete mellan Malmö Förskönings- och Planteringsförening och Malmö stad och bygger på boken med samma namn. Den är i sin tur ett samarbete mellan ABF, Malmö stad och Malmö Förskönings- och Planteringsförening, och utgiven på Kira förlag.

Blomsterurnor till Posthusplatsen

Malmö stads fastighets- och gatukontor arbetar med att uppdatera Malmös blomsterurnor, och valet har fallit på Byarums Stor blom och Vid blom.

Trädplanteringar

Träd är mycket viktiga för gatumiljön i en stad, såväl estetiskt som för klimatet. En av Malmös pampiga infartsvägar till de centrala delarna av staden, Drottninggatan, får genom Malmö stads försorg successivt nya träd vilka efterhand ersätter de sjuka lindarna längs den trädkantade kanalen. Projektet som påbörjades 2017 har fortsatt under 2018.

På Drottninggatan har staden under 2017 planterat turkisk ek. På Norra Vallgatan, tvärs över Malmö Live, planteras japansk Zelkova. På Bergsgatan/Södra Förstadsgatan planteras drygt 40 nya träd med en stor variation av arter.

Under 2018 har de sjuka lindarna på en sträcka från gamla brandstationen till Paulibron ersatts av turkisk ek samtidigt som det även skett nyplantering av ungersk ek och robinia från Kaptensbron västerut längs Drottninggatan. Totalt rör det sig om 30 nya träd.

Nya blomsterurnor

Nuvarande urnor har slitits ut och behöver ersättas med en urna med större jordvolym som ska motverka uttorkning, samt släta sidor för att utesluta fastlåsning av cyklar med mera.

De nya urnorna är formgivna av Mårten Cyrén. Det är en stilfull och tidlös urna som hr klassiska drag i sin morderna framtoning. Föreningen bidrar till inköp av 28 urnor.

Gråsippa på Davidshalls torg

I krukan finns ett silverpäronträd, ett favoritträd för Signe Persson-Melin, och blommor som följer Malmö stads blomsterprogram. Krukan är handgjuten av Byarums bruk, och den är den största kruka de hittills gjutit.

Ny trädallé på Gamla Begravningsplatsen

Under våren 2015 planterades 37 nya träd. De nya träden utgörs av skogslind (Tilia cordata ’Böhlje’), almar (Ulmus ’New Horizon’) och skogslönn (Acer platanoides).

Om några år kommer allén att åter vara en skuggande oas mitt i stadsbruset.

Odlingsprojekt Drömmarnas Hus

Förutom det historiska värdet det har att återskapa en blomstrande trädgård runt den gamla gården vill man skapa en grön oas mitt i höghusområdet Rosengård. En trädgård för rekreation och fritid för människor i Malmö stad samt en plats där man i samarbete med skolorna i området kan fungera som ett utepedagogiskt lärocenter.

Lusthuset i engelska parken Katrinetorps gård

Huset ritades av Bygg-A Ernfors & Jacobson Arkitekter i Malmö och byggdes av Hellbergs snickeri i Vellinge och stod klart 2009.
Huset byggdes främst i laserad kimröksgrå lärkpanel, invändigt målad med linoljefärg, och ett rött enkupigt tegeltak.

Restaureringsplan för den engelska parken Katrinetorps gård

Arbetet genomfördes 2010 av landskapsarkitekten Kolbjörn Waern på Waern Landskap AB i Göteborg, som gestaltat flera slotts- och herrgårdsparker i landet. Restaureringsplanen skall vara ett underlag för den engelska parkens framtida gestaltning. I planen finns tre förslag på utveckling.

Återställlandet av ursprunglig trädgård Kvarndala gård

I trädgården, som inte förändrats nämnvärt sedan 1940-talet, hade ett ovanligt omfattande växtmaterial bevarats.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier