Trädplanteringar

År: 2017 och 2018

Malmö har under det senaste decienniet förlorat många av sina pampiga gatuträd på grund av sjukdomar. Almsjukan är den mest kända, men under de senaste åren har även hästkastanj, ask och bok drabbats på olika sätt.

Träd är mycket viktiga för gatumiljön i en stad, såväl estetiskt som för klimatet. En av Malmös pampiga infartsvägar till de centrala delarna av staden, Drottninggatan, får genom Malmö stads försorg successivt nya träd vilka efterhand ersätter de sjuka lindarna längs den trädkantade kanalen. Projektet som påbörjades 2017 har fortsatt under 2018.

På Drottninggatan har staden under 2017 planterat turkisk ek. På Norra Vallgatan, tvärs över Malmö Live, planteras japansk Zelkova. På Bergsgatan/Södra Förstadsgatan planteras drygt 40 nya träd med en stor variation av arter.

Under 2018 har de sjuka lindarna på en sträcka från gamla brandstationen till Paulibron ersatts av turkisk ek samtidigt som det även skett nyplantering av ungersk ek och robinia från Kaptensbron västerut längs Drottninggatan. Totalt rör det sig om 30 nya träd.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier