Tidigare

Taktäckning, ny skorsten, murningsarbeten Kvarndala gård

Plats: Kvarndala gård

År: 2007

Den del av den södra fasaden som är belägen direkt väster om portgången fick demonteras och återuppmuras. I samband med det åtgärdades också taket. Taket belades med svart papp och murstocken samt skorstenen murades om.

Byggnadskroppen direkt väster om portgången samt delar av den västra bostadslängan har försetts med nytillverkade träfönster efter äldre modell samt nya fönsterbleck. Väggarna inne i lägenheten direkt väster om portgången har putsats.

Nya ytterdörrar mot trädgården tillverkades. De befintliga dörrarna har fungerat som förlaga efter att man tagit bort de sentida masonitskivorna.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier