Tidigare

Styrutrustning för drift av vingar på Slottsmöllan

Plats: Slottsmöllan i Slottsträdgården

År: 2008

Slottsmöllan i Malmö är en välkänd och omtyckt Malmöprofil som i samband med att man på 1930-talet byggde höghusen på Ribersborg förlorade sin förmåga att drivas med vindkraft.

I korthet går projektet ut på att förse möllan med tidstyrning så vingarna sakta snurrar under ett visst antal timmar i veckan, en vindmätare ser till att motordrift avbryts vid hög vindhastighet eller kastvindar. Vidare förses driften med säkerhetsfunktioner i stil med momentskydd, det vill säga avbrott vid stor last. Detta för att förhindra att någon kommer på idén att försöka ”åka karusell” på vingarna. Även en elektriskt aktiverad broms är installerad för att förhindra vingarna snurrar runt när det inte önskas.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier