Tidigare

Stilla rum, SUS

Plats: Skånes universitetssjukhus

År: 2013

Sjukhuskyrkan vid SUS i Malmö ansökte under 2013 om bidrag till inköp av två textiler för att utsmycka de två Stilla rum som finns på SUS. Styrelsen besökte rummen och träffade representanter för Sjukhuskyrkan samt övriga trossamfund som utnyttjar rummen.

Styrelsen beslutade att bifalla ansökan, men att göra en större upprustning av rummen eftersom det fanns ett stort behov av detta. Inredningsarkitekt Eva Bergfelt åtog sig att göra förslag till upprustning och utsmyckning av rummen.

Rummen får nya möbler, lampetter, belysning, textilier, gardiner, allt för att skapa en varm, ombonad och välkomnande atmosfär i rummen. Rummen ska också välkomna besökare från alla trossamfund.

Det ena rummet, som ligger vid huvudentrén vid Inga Marie Nilssons gata 47, invigdes den 23 januari 2014. Det andra rummet, som ligger vid barnonkologen på Jan Waldenströms gata 18, kommer att blev färdigt under sommaren 2014 och invigdes senare på hösten.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier