Skulptur Källan

Konstnär: Carl-Gustaf Ekberg

Plats: Heliga Trefaldighetskyrkan

År: 2007

Heliga Trefaldighetskyrkan i Eriksfälts församling i Malmö ligger i korsningen mellan Stadiongatan/Eriksfältsgatan och Trelleborgsvägen. Denna vägkorsning är en av stadens mest trafikerade.

Till kyrkobyggnaden hör en liten trädgård av närmast klosterkaraktär och som är ingärdad av en tegelmur. Trädgården är en liten oas, en ”patio” i en bullrande trafikmiljö.

Trädgården har länge saknat ett konstverk, som skulle kunna ge ro åt förbipasserande. Ett stöd för meditation och eftertanke. Församlingen har efter kontakt med skulptören Carl-Gustaf Ekberg från Stockholm nu kunnat förvärva hans vattenskulptur Källan, som med sitt kraftfulla formspråk passar väl in i den funktionalistiska omgivningen. Dess konstnärliga kvalitet och meditativa funktion är berikande för denna del av staden.

Föreningen har bidragit till skulpturens tillkomst.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier