Tidigare

Samling vid pumpen

Konstnär: Thure Thörn

Plats: Lilla Torg

År: 1973

Lilla Torg tillkom 1591 när Stortorget blivit för litet för den utökade handeln. Torget har tidigare delvis varit bebyggt, bland annat stod där en saluhall som revs inför ombyggnaden på 1970-talet. En tävling utlystes 1971 i samband med ordningsställandet av det genuina Lilla Torg. Thure Thörn vann med sin strängt hållna torgbrunn Samling vid pumpen, bland annat för att ha tagit störst hänsyn till de antikvariska förhållandena samt torgets tidigare funktion.

Utformningen av torgbrunnen har med sina skulpturala inslag således rötterna i historien, vilket förleder betraktaren att tro att brunnen är väsentligt äldre. Med sina individuellt utformade bronstavlor påminner brunnen om den rikliga torg- och saluhandel som bedrevs här under flera århundraden. Likt en kostcirkel visar brunnens bronstavlor fyra matkategorier, grönsaker, kött, fisk, samt bröd.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier