Tidigare

Restaurering av målningen Karl XI med familj

Konstnär: Bok

Plats: Malmö Konstmuseum

År: 2014

Under drygt två månader under våren 2012 genomfördes en mycket omfattande restaurering av David Klöcker Ehrenstrahls målning Karl XI med familj som ägs och visas permanent på Malmö Konstmuseum. Målningen hade tagit stor skada av långvarig exponering av UV ljus och var i stort behov av restaurering och konservering.

Gamla retuscher hade ändrat i färg och elasticitet, påtagliga krackelyrer störde hela bildytan, samt hade fernissan gulnat kraftigt.

Uppdraget utfördes av målerikonservator Karin Hermerén, Konserveringsateljé Syd i Landskrona.

Under våren 2014 trycks en publikation där arbetet med konserveringen beskrivs ingående i text och bild. Denna redogörelse flankeras av texter av Konstmuseets intendent Marika Reuterswärd. Målningen sätts även in i sin historiska kontext, 1600-talets svenska barock.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier