Tidigare

Restaurering av C.F. Hill-målningar

Plats: Malmö Konstmuseum

År: 2004

Carl Fredrik Hill anses vara en av Sveriges främsta 1800-talskonstnärer. De värdefulla målningarna har varit i stort behov av restaurering och Föreningen har därför avsatt medel till detta ändamål.

Malmö Konstmuseum innehar näst efter Nationalmuseum i Stockholm Sveriges största konstsamling. I denna finns betydande enskilda samlingar varav en är Carl Fredrik Hill-samlingen. Den består av 2 600 teckningar skänkta av Hedda Hills sterbhus samt 23 målningar som förvärvats genom inköp och donationer från privatpersoner och Malmö Musei Vänner.

Renoveringen av målningarna är genomförd av konservator Christin Boris Möller.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier