Tidigare

Renovering Statarmuseet Torup

Plats: Kvarndala gård

År: 2008

Statarmuseet brukar utan att förbruka.
Renoveringen med start 1992 av Torup 1:13 - Statarmuseet i Skåne – var omfattande och genomfördes i enlighet med antikvarisk hänsyn. Det var – och är viktigt för museets nutida och framtida verksamhet att "komma rätt" även vad avser den fysiska yttre och inre gestaltningen.

Väder och vind har genom åren slitit hårt på Torup 1:13 och de olika underhållsbehoven betas av efter hand.
Nu har följande behov åtgärdats:
Tät/lagning av takfönster
Nya tak- och nockpannor
Ny nockputs
Byte av fuktskadad takläkt
Ommålning av fönster, karmar och dörrar.
Fogning med kalkbruk mellan de handslagna tegelstenarna på vissa utsatta delar av uthus och huvudbyggnad.

Kontakta oss

Frågor kring medlemskap

medlem@planteringsforeningen.se

Övriga frågor

info@planteringsforeningen.se

Postadress

Holmgatan 4
211 45 Malmö
Sverige

Sociala medier